‘Before a word is spoken’, een boeiende kennismaking met het werk van Ludovic Laffineur

Mensen die veel naar kunst kijken zullen het vaak hebben over het ‘spanningsveld’ dat in een werk wordt gecreëerd. Dat kan op verschillende kenmerken van het werk wijzen, het naast elkaar plaatsen van tegengestelde begrippen, verwijzingen naar antagonistische principes of het gebruik van met elkaar vloekende kleuren. Soms wijst het op een gebrek aan iets, een bepaalde leegte die bij deze of gene kijker een specifiek gevoel zal opwekken. Het ligt uiteindelijk aan elke kunstminnaar om in een werk al dan niet dat spanningsveld gewaar te worden, de meesten gaan hier op hun eigen manier naar op zoek.

Maar wat als het spanningsveld zich ‘buiten’ het artistieke werk van de kunstenaar, in het zogenaamde ‘echte’ leven, ontvouwt?

Het werk van Ludovic Laffineur vormt een mooie gelegenheid om het resultaat hiervan te ontdekken. Naast een drukke internationale carrière en de zorg voor een jong gezin ontwikkelde hij de laatste jaren als autodidact een ware passie voor schilderen. Er zijn wel meer kunstenaars die kunst combineren met een vaste baan, en vaak heeft deze baan geen enkele rechtstreekse relatie met hun artistieke praktijk. Bij Ludovic juist wel, want het heeft een onmiddellijke impact op de thema’s in veel van zijn werken.

Je mag je hem best inbeelden als iemand die na de zoveelste steriele bespreking met officiële instanties, de zoveelste richtingloze conferentie of nodeloos lang uitgerekte onderhandeling, terwijl de problemen waarover genegotieerd wordt in zijn ogen steeds urgenter worden, en ze zoveel efficiënter kunnen worden aangepakt, zich s ‘nachts een beetje moedeloos terugtrekt op zijn zolder om zijn opgekropte gevoel van leegte met verven te vullen.

Zijn professionele werkzaamheden hebben te maken met scheepvaart en milieu. Thema’s die rechtstreeks (‘The concerned’, ‘abstract waste’) of onrechtstreeks (‘The idealist’, ‘Adrift’, ‘Aspire’) in zijn werk terug te vinden zijn. Het verklaart deels het gevoel van urgentie dat zijn werk uitstraalt. Al komt datzelfde gevoel ook tot stand wanneer hij zijn eigen gemoedstoestand als startpunt nemen (‘Afinity’, ‘Abstinence’), en die is niet altijd even vrolijk.

the-concerned

Ludovic Laffineur, The concerned

Niet dat het zijn werk zwaarmoedig maakt. De sfeer is weliswaar vaak dreigend, de (mentale) landschappen desolaat, de actie af en toe gewelddadig. Maar dat maakt juist de charme uit van zijn werk: gezien zijn financiële onafhankelijkheid staat het hem vrij om een eerlijke, taboeloze, interne dialoog te voeren met de verf, en zijn gevoel rechtstreeks naar het doek te vertalen. Het is een vrijheid die slechts weinig kunstenaars zich kunnen veroorloven, en alvast een verademing in tijden waarin onze relatie tot de andere voornamelijk geconditioneerd is door de meest positieve, flatterende kant van onszelf met de wereld te delen. Verwacht van Ludovic geen verbloeming van de realiteit.

Eenzaam teruggetrokken in de tijdloze nacht, ten prooi aan de naweeën van de drukke agenda en de tegenstrijdige impulsen die de dag hem bracht, reflecterend over onzekere persoonlijke en maatschappelijke toekomstscenario’s waarvan sommige eenieder een diepe angst zouden inboezemen, vangt de schilder zijn werkzaamheden aan, zonder definitief plan behoudens het eerlijk en onbevangen projecteren van zijn innerlijke demonen, de strijd aanbindend tegen een onzichtbare kwaad.

Het is een romantische gedachte, maar dat is Ludovic misschien wel: een kunstenaar uit de grote romantische traditie, die weliswaar heel eigentijdse en dwingende thema’s aankaart.

Een spannende combinatie.

aspire

Ludovic Laffineur, Aspire

Van 17 tot 25 februari toont Ludovic Laffineur bij Ruimte 34 voor het eerst zijn werk aan het grote publiek. ‘Before a word is spoken’, zal de tentoonstelling heten, een verwijzing naar de stilte van de nachten waarin zijn werken vorm kregen, maar ook naar de stilte die de kunstenaar ervaart voordat hij het voorlegt aan een groter publiek, een ogenblik waarop hij er tevens over zal moeten gaan spreken…

Ontdek intussen meer werk van Ludovic Laffineur op zijn website, klik hier.

abstract-waste

Ludovic Laffineur, Abstract waste

time-for-a-change

Ludovic Laffineur, Time for a change

old-man-with-a-cane

Ludovic Laffineur, Old man with a cane

entity

Ludovic Laffineur, Entity

 

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

1 Comment

  1. geweldig boeiend werk…vooral van een autodidact met een druk druk druk leven…

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X