De subtiele balans in het werk van Belgische kunstenaar Gideon Kiefer

Naar aanleiding van zijn lopende tentoonstelling bij galerij Geukens & De Vil hadden we een kort onderhoud met Gideon Kiefer. We waren tot op heden eerlijk gezegd nog niet zo goed vertrouwd met zijn werk, maar wat hij in de tentoonstelling laat zien heeft alleszins onze nieuwsgierigheid aangewakkerd. Niet alleen zijn zijn tekeningen technisch hoogstaand, maar wat ons vooral aantrekt is de –consistent- bevreemdende wereld die hij ons presenteert doorheen zijn tekeningen.

Aan het plafond geprikte vogels, (pseudo-)wetenschappers die futiel lijkende handelingen uitvoeren, bizarre architecturale ruimtes, Kiefer biedt een wel heel bijzondere kijk op zijn wereld. Op zoek naar centrale thema’s komen we al snel tot drie elementen die in veel van zijn recent werk voorkomen: architectuur, natuur en wetenschap. In ons gesprek met Kiefer blijken deze drie elementen ook een aparte achtergrond te hebben, een specifieke reden om dewelke ze een plaats krijgen in zijn werk.

gideon_Le Frottage Contemporain (75dpi)

“Le frottage contemporain” (2016) Courtesy Geukens & De Vil / Gideon Kiefer

 

 

 

 

 

 

Vooreerst zijn er de talrijke architecturale elementen die hij in zijn werk opneemt. Naar eigen zeggen vormen zij het resultaat van zijn herinnering aan de gebouwen die hij uit zijn eigen verleden kent. Maar hiermee onderzoekt hij tevens de broosheid van zijn herinneringen: hij tekent ze ‘uit het hoofd’, en dan niet zozeer de gebouwen zelf, als wel de ruimtes die ze inhouden. Pas achteraf gaat hij na of zijn herinneringen waarheidsgetrouw waren, en bij dat onderzoek krijgt hij vaak inspiratie voor zijn volgende werken. Het biedt een merkwaardige consistentie aan zijn (recente) werk.

Een tweede element is de natuur. Zijn aandacht voor ecologische uitdagingen komen in veel vormen voor in zijn werk. Neem de broze maar buitenproportionele vogels die de nietige mens op de meest absurde manier probeert te bedwingen, of de boomstronken die op alle mogelijke manieren het menselijk lichaam doorboren: neemt de natuur de bovenhand in de strijd die de mensheid met haar lijkt te voeren? Kiefer biedt hier geen antwoord, hij stelt enkel vast hoe absurd deze strijd is.

Dat absurde komt ook voor in het derde element in zijn werken: de figuranten die erin voorkomen hebben vaal allures van wetenschappers, al is het niet steeds duidelijk waar ze precies mee bezig zijn. Zijn het wel wetenschappers? Of slechts toeschouwers van natuurlijke krachten, onbeholpen wanneer ze er vat op proberen te krijgen? Kiefer is zeker niet ontdaan van enige maatschappijkritiek.

Een leerkracht aan de academie gaf Kiefer ooit de goede raad: ‘bouw je eigen wereld’. Daar lijkt Kiefer vooralsnog in geslaagd, maar wat nog beter is: hij heeft de wonderlijke gave de toeschouwer mee te sleuren in zijn wereld. Zonder dat deze al te veel moeite moet doen krijgt hij talrijke denkpistes, nieuwe inzichten en ideeën mee.

Wij zijn alvast gewonnen, maar dat zal je al door hebben…

 

 

Gideon Kiefer is nog tot 9 april te zien bij galerij Geukens & De Vil, Leopoldplaats 12 in Antwerpen. Op de sluitingsavond vindt er een debat plaats tussen Kiefer en Indra Devriendt van (h)Art Magazine (inschrijven vereist!). De galerij is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13-17uur.

Meer werk van Gideon Kiefer vind je op zijn website: www.gideonkiefer.com

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

1 Comment

  1. Gideon Kiefer zijn werk is fijn, gevoelig, ingenieus en toch eenvoudig en toont virtualiteit in de wereld van de wetenschap, de afstand tot zij die er niet mee bezig zijn. Prachtig.

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X