Nieuw werk van Gideon Kiefer bij Martin Kudlek Gallery, Keulen

Vrijdag opende de nieuwe tentoonstelling van Gideon Kiefer bij Kudlek Gallery in Keulen. Het is wat ons betreft steeds uitkijken naar de evolutie in Gideon’s werk, een uitzonderlijke combinatie van universele thema’s – Gideon bestudeert gretig de laatste ontwikkelingen op gebied van klimaatsveranderingen- en heel persoonlijke herinneringen uit zijn jeugd. Voor de tentoonstelling Ecce Homo van zijn galerie Geukens & De Vil bracht hij reeds een reeks waarin de grote doeken die gebruikt worden om de sneeuw te bewaren in de Alpen, als prominent thema naar voor kwamen, een verwijzing naar de futiele pogingen van de mens om zijn impact op het klimaat teniet te doen, zoniet te camoufleren, zonder aan de oorzaak ervan iets te willen, of te kunnen doen. Gideon is geen moralist, het neemt niet weg dat hij problemen en uitdagingen op een heel eigen manier kan duiden.

De doeken en vogels uit zijn vorige werk blijven in de nieuwe reeks prominent aanwezig, maar in zijn nieuw werk verdiept Gideon het thema. De vogels, doeken en landschappen worden opgesloten en verdeeld in een artificiële ruimte, een soort extra dimensie die niet bovenop de ons gekende tevoorschijn komt, maar parallel hieraan. Voor wie wat vertrouwd is met kwantumfysica niet eens een rare gedachte.

Maar ook los hiervan laat het werk van Gideon zich op verschillende lectuurniveau’s lezen. Is de natuur bevangen in het lot dat de mensheid haar toedicht? Is de rampspoed waar we ons onbewust, alvast ongewild naartoe brengen onvermijdelijk? Een noodwendigheid die eigen is aan onze drift naar een steeds groeiende voorspoed? Het werk van Gideon roept heel wat vragen op, niet meteen comfortabele… Al is niet alles verloren. Een zweem van nostalgie, of is het hoop (?), vergezelt de landschappen met verwijzingen naar de boeken die zijn jeugd hebben bepaald, van Gulliver’s reizen naar de Noordpoolreizen van William Bradfort, als wou hij ons verwijzen naar onschuldigere tijden. Onschuld versus bewustzijn, is het een kwestie van keuze? Het werk van Gideon Kiefer lijkt aan te geven dat beide hand in hand kunnen gaan…

Het werk van Gideon blijft evolueren, en blijft ons verrassen met de vragen die hij via zijn kunst oproept. Misschien is dit het mooiste en hoogste dat een kunstenaar kan verwezenlijken…

De tentoonstelling ‘Fiddling while Rome burns’ met nieuw werk van Gideon Kiefer loopt van 19 april tot 19 mei bij Kudlek Gallery in Keulen. Klik hier voor alle info

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X