“Stages of a spiritual journey”, overzicht van het werk van Guy Baekelmans bij Galerie Van Der Planken

Van 22 april tot 10 juni loopt bij galerij Van Der Planken een overzichtstentoonstelling van het werk van de Belgische constructivist Guy Baekelmans.

Door de heropleving van de (geometrisch) abstracte kunst en de Pop Art, merken we een hernieuwde aandacht voor kunstenaars die hun tijd vooruit waren met het creëren van een eigen visie, zoals Jo Delahaut, Evelyn Axelle, Raoul De Keyzer, Roger Raveel e.a.. Tot deze lichting behoort zeker Guy Baekelmans.

Na een periode van 7 jaar experimentele fotografie (om los te komen van zijn plastische opleiding) begon Guy Baekelmans in 1968 met figuren en vormen in kikker en vogelperspectief in pop art en hard edge. Al snel bleven enkel de geometrische vormen over die in de evolutie van de eerste 20 jaren een sterke aansluiting vonden bij het constructivisme. De stelselmatige vereenvoudigingen in vorm en kleur reflecteerden zijn vroege interesse in Oosterse filosofieën en zijn zoektocht naar sereniteit en evenwicht.

In 1972 was hij medeoprichter van het “Internationaal  Studiecentrum voor Constructieve Kunst” met zetels in Antwerpen en Bonn.

In de jaren 80 neemt het belang van de 3de dimensie meer en meer toe in autonome dikwijls monumentale sculpturen, al dan niet verbonden met een wand.

Guy Baekelmans construeert optische en dynamische wisselwerkingen (zwart/wit, vlak/ruimtelijk) vanuit het vierkant. De 70-tal tentoonstellingen in Europa en Japan in de jaren 70 en 80 werden voornamelijk gekenmerkt door een sterke constructivistische basis.

figforms-gb01

De sterk ruimtelijke benadering gekoppeld aan een vergeestelijkte dimensie is in zijn hele oeuvre herkenbaar aanwezig, zowel in zijn schilderijen als in zijn sculpturaal werk.

Daarna  zien we een overgang naar een vrijere expressie, met werken die meer ontstaan vanuit een boeddhistisch universalisme, wat Guy Baekelmans beschrijft als een opening naar onuitputtelijke referenties buiten tijd en ruimte, ontstaan door de interactie tussen de innerlijke microkosmos en de uiterlijke macrokosmos. “Hier ligt een immense potentiële reserve waar we uit kunnen putten, en die we tegelijkertijd voeden.”

In een recente monografie deelt Guy Baekelmans zijn oeuvre op in verschillende periodes, waarbinnen zijn werken als het ware samenhangende reeksen vormen. In het boek schrijft Ernest Van Buynder over de parallellismen met het werk en de levensfilosofie van Yves Klein. Simon Delobel brengt Baekelmans’ werk in verband met zijn illustere voorganger Georges Vantongerloo, beiden voorstanders van een dialoog tussen de ruimte en het oneindige.

Baekelmans bezit nog steeds de ‘drive’ en de onaflatende creativiteit om zijn zoektocht verder te zetten. Naast zijn plastisch werk wil hij zich in de komende jaren ook terug focussen op fotografische procedés.

Galerie Van der Planken organiseert een overzichtstentoonstelling over deze Belgische kunstenaar. Deze opent op zaterdag 22 april en loopt tot 10 juni. Open van woensdag tot zaterdag van 2pm – 6pm, Riemstraat 12 te Antwerpen. Alle info op de website van de galerij, klik hier!

(alle werken © Guy Baekelmans, courtesy Galery Van Der Planken)
Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op