Een kunstzinnige obsessie voor bomen. Ontdek het werk van Thijs Van der Linden

Kan je, als kunstenaar of als mens – niet dat beide wezensvormen onverzoenbaar zijn -, volledig, onvoorwaardelijk geobsedeerd geraken door een heel specifiek thema, een object zelf, en er door deze obsessie talrijke, onuitputtelijke varianten in gaan zien? Er onuitputtelijk nieuwe verschijningsvormen in vinden? Vergt het kunstenaar te zijn om vanuit dat ene idee, dat ene beeld, een constante stroom aan creatieve inspiratie te puren?

Blijkbaar wel.

Thijs Van der Lindens obsessie voor bomen spruit voort uit zijn kindertijd, wanneer hij met zijn vader, natuur-erfgoedbewaker, op pad ging om de gezondheidstoestand van bomen op te meten. Ondanks vele omzwervingen rond andere activiteiten en studies kwam Thijs, bijna noodgedwongen, eenmaal hij besliste om kunstenaar te worden, terug tot dit centrale thema dat zo allesomvattend was in zijn jeugd. De Boom. Voor natuurliefhebbers en filosofen geen dankbaarder onderwerp. Niets zo standvastig, zo duurzaam, zo nuttig als een boom, zo bedreigd ook nu, verwaarloosd als het ware, zo geminacht misschien, vaak verworden tot een artefact, in een artificieel urbaan kader geduwd, als was het een wonderbaarlijk verschijnsel, een te bedwingen concept.

Thijs Van der Linden, Drievuldigheidsboom

Je zou als kunstenaar, uitgaande van dit onderwerp, voor eeuwig bomen kunnen tekenen of schilderen. Sommigen doen dit ook. Voor Thijs is het echter een heel eigen wereld die vanuit dit onderwerp open gaat. Vanuit zijn opleiding sijpelen architecturale elementen zijn concepten binnen, vanuit een ecologische bezorgdheid wordt zijn werk bezield met een universele boodschap. Al ziet hij zichzelf niet meer als ridder op pad naar een heilige queeste, eerder als observator van een mank lopende maatschappelijke ontwikkeling. Vast staat dat zijn liefde voor zijn onderwerp onvoorwaardelijk is, en hij geen middelen ongemoeid laat om dit aan de wereld kenbaar te maken.

Een dode boom met wortels die drie richtingen uitgaan krijgt bij Thijs een sacrale betekenis. Drievuldigheid. Een boomstronk van vier meter krijgt een plek in een kerk, als verbindend element voor gelovigen, een plek waarrond ze kunnen verzamelen, elkaars leven letterlijk delen. Een idee dat je terug vindt in zijn ontwerp voor een centrale ontmoetingsplaats rond een boom, die hij graag op alle dorpspleinen in Vlaanderen zou zien oprichten?

Idealisme is nooit veraf, al zal hij het niet graag toegeven. Gevallen lindebladen verworden tot papieren bladen, al is de exacte gebruikstoepassing ervan nog onbekend – een kunstwerk op zich, of, zoals hem reeds werd voorgesteld, als onderlegger, kunst mag per slot van rekening ook een praktische toepassing hebben. Een boom omhullen met wensmuntjes, als was het een harnas dat het moet beschermen tegen de invloed van een steeds koeler wordende maatschappij, en steeds warmer wordend klimaat. Maar tevens drager van hoop, de omhelzing van de boom gebeurt niet voor niets met wensstukjes.

Zijn passie voor de boom als levend object kan alle vormen aannemen. Onlangs nog in een reeks collages, een procedé dat hij koestert omdat het op verschillende manieren zoveel meer mogelijk maakt op gebied van perspectief dan wat uit architecturale beperkingen werkelijk kan worden gemaakt. Alsof er met collage een extra dimensie wordt toegevoegd aan de ruimte die hij zijn bomen biedt. Aan zijn boom, moet ik zeggen, gezien Thijs zich vaak en langdurig laat inspireren door een enkele, specifieke boom, die omwille van zijn vorm of zijn ligging een speciale betekenis krijgt voor hem.

De wisselwerking tussen zijn werk en zijn model, als ik het zo mag noemen, kan je op meerdere niveaus lezen. Er is de constante stroom inspiratie die uit het aanschouwen ervan komt opborrelen, uiteraard, maar het gaat dieper: net als de boom leeft de kunst waartoe hij inspireert op een organische manier, komen onvermoede vertakkingen zijn ontwikkeling tegemoet, net als een boom groeit het werk van Thijs onvermoeibaar, onverwoestbaar, onvoorspelbaar.


Thijs Van der Linden is kunstenaar van de maand in Zebrastraat te Gent, waar zijn collages nog tot 3 maart te zien zijn.

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X