Een kijkje in het hoofd van Jan Hoet

hoet_jan_2013a

© Stephan Vanfleteren

Over dik een maand zal het twee jaar zijn dat Jan Hoet overleed. De ware aard van zijn nalatenschap –en zijn ‘werk’ bij leven- blijft de gemoederen bedaren, wat wellicht een teken is dat de man op zijn minst een blijvende impact heeft.

Niets beters om een kijkje te nemen in het hoofd van de man zelf, dan hem aan het woord te horen. En daarin vormen de interviews met kunstkenner Hans Hartog de Jager is een ideaal startpunt.

Over zijn jeugd bij de Jezuïten, die zijn wat rebelse karakter wellicht hebben gevormd (“Misschien moesten ze wel een heel benauwd, streng kader scheppen om zo vrij te kunnen denken”), maar tevens aan de basis liggen van de contradicties die hem zo vaak verweten worden. Naar eigen zeggen vormen die ‘theses-antitheses’ een methode voor hem om na verloop van tijd het middelpunt te bereiken, wat meteen zijn finale mening werd.

Hoet leerde vroeg met artiesten om te gaan (hij verbleef een poos bij Permeke, die een vriend was van zijn vader), en zijn beide ouders waren verwoede verzamelaars. Dat verklaart wellicht het gemak met dewelke hij zich onder kunstenaars bevond. Het succes van zijn ondernemingen is, naast zijn natuurlijke volharding, tevens te verklaren door het feit dat hij zo makkelijk het vertrouwen kon winnen van jonge kunstenaars.

hoet_cover_11Hijzelf wou als jongeling overigens ook artiest worden, maar na enkel vermetele pogingen stelde hij vast dat hij niets wezenlijks te vertellen had, en dus besloot hij zijn leven te wijden aan het promoten van kunstenaars die wèl iets te vertellen hebben. Zo geeft hij ruiterlijk en zonder enig spoor van spijt toe.

Maar het mooiste dat uit de interviews te halen valt is de onuitputtelijke passie en enthousiasme wanneer hij over kunst –en vooral kunstenaars- praat. Dat heeft hij ongetwijfeld van zijn moeder, die vooral uit haar buikgevoel kunst kocht. Ze kocht overigens als eerste een werk van Luc Tuymans (weliswaar voor 150,- oude Belgische Frank). Het blijft een mooie boodschap: naar kunst kijk je eerst en vooral met je buik. Vandaar dat Hoet zeer kritisch was tegenover hedendaagse kunst: teveel strategie, te weinig gevoel.

Een boekje om te koesteren.

(Het boek ‘Jan Hoet’ werd uitgegeven door uitgeverij Hannibal)

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op