David Salle: Paintings, een interessante (her)ontdekking bij Skarstedt, NY

“I think the desire to paint comes out of looking at paintings and identifying with the actual material process. You have to feel that your ‘self’ is capable of being expressed through paint. You have to be able to sense painting as both a metaphor and as a specific physical reality, and feel that the two states are inseparable. Otherwise you shouldn’t bother”, aldus David Salle. Kunst creëren zowel als metafoor voor, als een uiting van een bepaalde, zij het heel persoonlijke realiteit. Een uiting van een specifieke persoonlijkheid, in al zijn facetten.

Het stemt tot nadenken. Elke kunstenaar legt wellicht veel van zichzelf in zijn werk, het vormt voor velen zelfs het enige uitgangspunt. Maar door de eigen emoties en gedachten tot metafoor om te vormen worden ze in zekere mate universeel. Daar ligt misschien het raakpunt waardoor we als toeschouwer kunnen geraakt worden door wat we zelf niet hebben vervaardigd, iets dat ons ‘vreemd’ is.

Dat is alleszins de betrachting van David Salle, die met zijn mix van schilderijen, fotografie en collages, en zijn zorgvuldig opgebouwde composities, niet zomaar een ervaring tracht over te brengen, maar een ervaring alsdusdanig te creëren. Een beetje als jazz, in een zeker opzicht. Niet voor niets refereert hij in Mingus in Mexico naar jazzlegende Charles Mingus, die in 1979 in Mexico overleed. Het werk bezit een bepaald ritme en diepte, een complexiteit en betekenis (de lege tekstballon) dat veel weg heeft van een jazz-compositie…

Om hem te (her)ontdekken kan je nog tot 23 juni terecht bij Karstedt in New York, waar een selectie van zijn werk uit de periode 1985-1995 te zien is, waarin hij nog sterk beïnvloed was door de pop-art en het abstract expressionisme uit de decennia ervoor.

David Salle, Mingus in Mexico (1990), courtesy Skarstedt

David Salle, Fooling with your hair (1985), courtesy Skarstedt

David Salle: Painings, Karstedt, NY, installation view

De tentoonstelling David Salle: paintings loopt nog tot 23 juni bij Skarstedt, New York. Klik hier voor alle info

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op