3 trends in de kunstmarkt, een gesprek met twee kunst-adviseurs

art_collectionIn een vorig artikel bespraken we reeds de rol van adviseurs in het samenstellen van een kunstverzameling. De inzichten kwamen uit het boek ‘Owning Art’ van Louisa Buck en Judith Greer. Om deze af te toetsen aan het ‘echte leven’ gingen we ten rade bij twee adviseurs van vlees en bloed: Ellen De Schepper en Laura De Beir, die al sinds hun 15 jaar een passie voor kunst delen. Na hun studies deden beide ervaring op bij gereputeerde veilinghuizen als Sotheby’s en Dorotheum, maar een jaar geleden besloten ze om de stap te wagen en richtten ze samen het adviesbureau Fine Art Consult op.

De rol van kunst-adviseurs

Over de toegevoegde waarde van kunstadviseurs zijn beide eenduidig: ze zien zichzelf als een neutrale, discrete en flexibele dienst voor eenieder die een kunstverzameling opstart of beheert. Een ruime definitie, die hen toestaat om voor een brede waaier aan klanten een nog bredere waaier aan diensten te bieden –en soms heel onverwachte verzoeken te beantwoorden.

Een groot deel van hun dagelijkse activiteit bestaat erin om de markt af te schuimen, niet enkel om de noodzakelijke kennis op te doen over de markt, maar tevens om hun eigen visie over kunst te verscherpen. Per slot van rekening is het enkel door zoveel mogelijk kunst in zich op te nemen dat men het kaf van de koren kan gaan onderscheiden, en een buikgevoel ontwikkelt over de waarde van kunstwerken. De intrinsieke waarde, wel te verstaan. Hoewel kunst vaak een investering is, vertrekt de aankoop ervan vaak vanuit een buikgevoel, een ‘coup de foudre’.

Drie trends op de kunstmarkt

Het onophoudelijke scannen van de markt stelt ze echter uitermate goed geplaatst om trends te bespeuren op de markt. Hun bevindingen stemmen ons alleszins hoopvol voor de toekomst van kunst in België. Zo zien ze bijvoorbeeld een sterk groeiende interesse van jongeren voor het beleven van kunst, en cultuur in het algemeen. Mooi perspectief, vooral gezien een groeiend aantal jongeren deze interesse ook omzet in de aankoop van kunst.

Een nog belangrijkere trend is het terugkerend belang van vakkundigheid in de hedendaagse kunst. Niet dat –pakweg- minimalisme heeft afgedaan als kunstvorm, maar Ellen en Laura zien duidelijk een groeiende belangstelling van verzamelaars voor de technische en zuiver esthetische kwaliteit van kunstwerken. L’art pour l’art, terug van nooit weggeweest…

Een laatste vaststelling van de twee adviseurs is het groeiende engagement van de kunstverzamelaars, zowel van de die-hards als in toenemende mate van de leken. Om maar een voorbeeld te noemen, voor een van hun klanten pogen ze al maanden het werk van een specifieke Amerikaanse kunstenaar te bemachtigen, wiens werk blijkbaar enorm schaars is op de markt. Wie die kunstenaar dan wel mag zijn willen ze niet kwijt, per slot van rekening is discretie een belangrijke, zoniet de belangrijkste troef van kunstadviseurs.

Ellen en Laura organiseren ook twee maal per jaar een tentoonstelling met hun recente ontdekkingen. De volgende heeft plaats op 5 augustus, dus noteer het alvast in uw agenda! Of blijf TheArtCouch volgen , we zullen er zeker over berichten…

Fine Art Consult kan je volgen via de website of, nog beter, hun Facebook pagina.

 

 

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op