“An artist’s work should be slow and solitary”. De beste aforismen van Constantin Brancusi

Ze ging maar liefst drie maal terug naar de tentoonstelling van Brancusi in BOZAR in Brussel, die eerder dit jaar eindigde. Een eerste maal om confirmatie te vinden voor wat ze al wist over zijn kunst, een tweede maal om te analyseren en connecties te vinden, een derde maal om zijn werk zonder remmingen in zich op te nemen. Het mag niet verbazen, deze adoratie. Als Roemeense werd ze nagenoeg van in de wieg geconfronteerd met zijn werk. Hij is niet weg te branden uit het Roemeense collectieve geheugen. Zijn werk verschijnt op postzegels en op bankbriefjes, overal hangen er posters met zijn imposante portret, en het aantal tentoonstellingen die nu nog, 63 jaar na zijn overlijden, rond zijn werk worden gehouden is nauwelijks bij te houden.

Voor de Roemeense kunstenares Daniela Chirion, die nu in Oostende woont, is er geen ‘voor’ en ‘na’ het ontdekken van Brancusi. Er is enkel het leven met Brancusi. Hij is intens verweven met haar evolutie, als mens, maar misschien nog meer zo met haar artistieke ontwikkeling. Je zal er niet onmiddellijk sporen van treffen in haar eigen werk, maar het zal niettemin een invloed hebben gehad. “His quest is also mine, even though the outcome is different“, zegt ze hierover.

Het toeval traceert soms vreemde wegen. Zo’n twaalf jaar geleden ontmoette Daniela de dochter van een ingenieur die nog meegewerkt had aan een kolossaal werk van Brancusi, de Endless Tower. Brancusi was nauw verwant met de familie Georgescu-Gorjan, en de dochter besloot haar leven te wijden aan de studie van de Roemeense beeldhouwer.

Een van haar studiedomeinen waren de talrijke aforismes die de kunstenaar naliet, want voordat hij beeldhouwer werd was hij een vooraanstaand denker. “Before being a sculptor, Brancusi was an impressive thinker whose synthesis and vision can stay next to the great philosophers that humanity has given so far, or at least this is how I perceive his pen“, aldus Daniela.

Deze studie leidde tot een boek vol diepe gedachten en wijze inzichten. Met hulp van Daniela kozen we er een aantal uit, die we voor de volledigheid in de twee talen publiceren (Brancusi schreef ze zowel in het Engels, Frans en Roemeens).

Geniet even mee:


Over eenvoud in kunst:

Simplicity is not a goal in art, but we approach simplicity as we approach the real sense of things. 

La simplicité n’est pas un but dans l’art, mais on s’approche de la simplicité en s’approchant du sens réel des choses. 


Over materie in de beeldhouwkunst:

It is the material that dictates to us our creation. 

C’est le matériau qui nous  dicte  ce que l’on crée. 

The art of the sculptor is to call out the life of the material he is handling, never to dictate to it.

L’art du sculpteur est de faire naître  la vie du matériau même, jamais de la lui imposer. 


Over werk:

One must be God to create it, a king to commission it, and a slave to make it. 

Il faut être Dieu pour créer, Roi pour commander et esclave pour exécuter. 

An artist’s work should be slow and solitary. 

 Le travail de l’artiste  doit être lent et solitaire. 


Over het leven:

When we are no longer children, we are already dead.

Quand nous ne sommes plus enfants, nous sommes déjà morts. 

You have to climb very high,  to see very far. 

Il faut monter très haut, pour voir très loin. 

To see far, that  is one thing, to go there, that is another. 

Voir loin c’est une chose et aller là c’est une autre. 


Over architectuur:

Architecture is inhabited sculpture.

L’architecture est une sculpture habitée.


Over vorm en essentie:

What is real is not the external form, but the essence of things. Starting from this truth it is impossible for anyone to express anything essentially real by imitating its exterior surface. 

Ce n’est pas la forme extérieure des choses  qui est réelle,  mais l’essence des choses. Partant de cette vérité, il est impossible à quiconque d’exprimer quelque chose de réel en  imitant la surface extérieure des choses. 

Everything I do is seeking after form. 

Tout ce que je  fais est de rechercher la forme. 

To unite all forms in one and  give them life. 

Résumer toutes les formes en une forme et la rendre vivante. 


Over zijn werk als assistent van Rodin:

Nothing grows in the shadow of great trees.

Il ne pousse rien sous les grands arbres

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X