De wording van een kunstenaar… Cleon Peterson over zijn jeugdjaren

Welke impact hebben de jeugdjaren op het wordingsproces van een kunstenaar? Ongetwijfeld is dit groot, per slot van rekening zijn we slechts de optelsom van al onze voorgaande ervaringen? Nu ja, daar kan over gedebatteerd worden…

Een van de merkwaardigste hedendaagse kunstenaars op dit ogenblik, in mij ogen toch, is Cleon Peterson. Zijn werk vormt een aanklacht voor allerhande misbruiken waar de mensheid zich aan bezondigt, met verwijzingen naar zowel de Griekse oudheid als naar modernere vormen van wreedheden. Zijn kleurpalet, rood-zwart, met af en toe een uitstapje, benadrukt vaak het bloederige tafereel, dat nochtans steeds smaakvol en esthetisch blijft. Een heel vreemd effect.

Maar zijn deze taferelen nu een doorslag van de jeugd van Peterson, een emanatie van de trauma’s die hij er beleefde? Niet meteen, zo blijkt uit het onderstaande interview. Weliswaar een wat chaotische jeugd, met ouders die via talrijke activiteiten trachtten aan de kost te komen, maar ernaast een rijk netwerk aan artistieke contacten onderhielden, waar Cleon al vroeg mee in contact kwam. Misschien ingrijpender waren zijn aanvallen van astma, waardoor hij een week op vier in het ziekenhuis moest verblijven. In een tijd waar televisie, noch smartphones noch internet bestonden. Probeer het nu maar aan uw kinderen uit te leggen. Wat deed Cleon met deze, in hedendaagse ogen, ‘dode’ tijd? Tekenen. Onophoudelijk, obsessief. Niet dat hij onmiddellijk tot de kunst kwam die hem uiteindelijk bekend zou maken -twee jaar geleden maakte hij zelfs een gigantisch werk onder de Eiffel-toren, maar de fantasie die hij de vrije loop liep gaan tijden die eindeloze dagen zonder vertier zullen ontegensprekelijk de kiem gelegd hebben voor zijn huidige werk. Ergens…

Geniet even mee:

Author: The ArtCouch

Share This Post On

2 Comments

  1. Knap portret van een mij onbekend (ennu bekend) kunstenaar…

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X