Focus op een kunstwerk: Picabia’s “Couple Amoureux”

Het behoort tot zijn serie ‘monsters’, zo noemde Marcel Duchamps ze toch. Een vreemde keuze om een reeks werken mee te benoemen die kussende of omhelzende koppels als centraal thema hebben. Misschien verwees het naar het speelse karakter van Picabia, zijn rebelse, anticonsensus-gehalte, naar het plots, wars van alle verwachtingen over zijn artistieke ontwikkeling, iets volledig nieuws te gaan doen, dat zelfs tot de invloedssferen van Picasso is gaan behoren.

Subversief was het alleszins, dit werk, gezien de romantische context van de tijd, of tenminste het idioom dat men had over het romantische koppel, voornamelijk gedreven door de populairder wordende filmcultuur vroeg in de twintigste eeuw. Ook andere elementen beïnvloedden de richting die hij in deze reeks uitging.

En, ah, alles moet tegenwoordig een naam hebben. Kunsthistorici zijn de stijl gaandeweg ‘signic automatism’ gaan noemen, verwijzend naar de volledige vrijheid die kunstenaars hun hand verlenen om hun onderbewuste vaste vorm te geven.

Niettemin, een belangrijk werk in de kunstgeschiedenis, dus geniet even mee:

Author: The ArtCouch

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X