Nick Ervincks fascinatie voor Henry Moore, tot een boeiende installatie omgevormd

Ik geef het grif toe: ik hou ervan om kunstenaars in categorieën op te delen. Het is een compulsieve impuls, een aandoening misschien. De categorieën vallen niet samen met klassieke scheidingslijnen: beeldhouwkunst vs. schilderkunst, expressionisme vs. impressionisme, emerging vs. passé, dat bedoel ik niet. Ze vormen zich eerder rond de praktijk van de kunstenaar, de manier waarop hij die beleeft, de wisselwerking tussen zijn kunst en de ‘echte wereld’.

Zo bestaat er mijn inziens een onderscheid tussen kunstenaars die inspiratie opdoen door zich zo veel als mogelijk te ontdoen van impulsen om zich heen op het moment van creatie, die zich lijken te voeden uit een lege ruimte, zich zuiver innerlijk vullend met de grondstof voor hun scheppen; en dan zijn er kunstenaars voor wie elke impuls van buitenaf hun creatieve proces spijzen, die zich omringen door zoveel mogelijk objecten, niet noodzakelijk gelinkt aan hun praktijk, evenveel denkmateriaal, als onuitputtelijke bron voor hun inspiratie.

In de tweede categorie komen we al snel terecht bij Nick Ervinck. Een “compulsieve verzamelaar”, noemt hij zich. Stenen, koralen, Afrikaanse maskers, speelgoed, schelpen, boomwortels, die samen een soort rariteitenkabinet vormen. Maar vooral boeken en monografieën van zijn ultieme leermeester: de beeldhouwer Henry Moore. Een wetenschappelijk feit is het niet, maar het zou best kunnen zijn dat Nick de grootste verzameling boeken bezit over Henry Moore.

Zijn fascinatie voor Moore mag verbazen wanneer je naar zijn werk kijkt. De figuratieve, zij het naar abstractie neigende werken van Moore vind je nergens terug in de futuristische, abstracte composities van Nick, hoewel ze organisch en lichamelijk aanvoelen. Ze hebben weliswaar gemeenschappelijke trekken: een drang naar uitgepuurde vormen; het belang van gaten in hun sculpturen, als uitnodiging om de omgeving er in op te nemen. Aan de basis een gemeenschappelijke drang om zich te omringen met voorwerpen allerhande, die de verbeeldingskracht continu voeden. Hier en daar zou je zelfs, met enige verbeeldingskracht, een houding van een model van Moore kunnen herkennen in het werk van Ervinck. In zekere zin, zonder ze te kopiëren, zou je kunnen stellen dat het werk van Nick een verderzetting is van het werk van Henry, een projectie ervan in de hedendaagse tijd. Een speculatie ook: wat zou Moore gemaakt hebben mocht hij de beschikking hebben gehad over nieuwe technologieën zoals 3D printing? Hij zou ongetwijfeld bij het werk van Nick zijn uitgekomen.

Speculatie, weliswaar.

Is het geen droom van elke kunstenaar om samen met zijn grote voorbeeld tentoon te stellen? A fortiriori wanneer ze zoveel gemeen hebben. Nick kreeg die kans. In samenwerking met Be-Part, Platform voor actuele kunst mocht hij een heus kabinet opbouwen in de bibliotheek van Waregem, die hij GNI-RI okt2019 doopte. Het resulteerde in een installatie van negen meter lang, met daarin naast de boeken ook enkele werken van Henry Moore (sculpturen, enkele litho’s), werken van Nick Ervinck en objecten die inspirerend (geweest) zijn voor de beide kunstenaars. Het moet een intieme beleving zijn voor Nick, om zo zijn fascinatie voor Henri Moore voor het brede publiek prijs te geven. Een installatie waar elk object een afgemeten plaats krijgt, waar elk raakpunt tussen beide kunstenaars wordt ontbloot. Afgaande op de reacties van de bezoekers triggert het alleszins zowel de gevoelens als de hersencellen.

Het werd een intensief project voor Nick, waar hij maandenlang over nadacht en experimenteerde. Het resultaat van het hele proces kon dan ook moeilijk ‘beperkt’ blijven tot de installatie. De hele opstelling, de gedachtengang die er van aan de basis liggen, elk element eruit, vormen dan ook het voorwerp van een rijkelijk geïllustreerd boek dat binnenkort verschijnt en ontstond in samenwerking met de Henry Moore Foundation. We mochten het al even inkijken, het wordt een waar hebbeding.


De installatie kan je nog tot 10 december bekijken in de bibliotheek van Waregem.

Op 7 december vindt in de bibliotheek om 17:00 uur een lezing over Henry Moore plaats door Sebastiano Barassi, Head of Collections and Exhibitions van de Henry Moore Foundation in Hertfordshire (VK). Nick Ervinck zal bij deze gelegenheid ook zijn collectie boeken en het kabinet toelichten.

Naar aanleiding van dit project verschijnt bij Hannibal een publicatie die op 7 december zal worden voorgesteld aan het publiek. Klik hier voor alle info en om in te schrijven.

Author: The ArtCouch

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X