Een wereld vol liefde. De bizarre toekomstvisie van Patricia Piccinini

Wie ooit oog in oog heeft gestaan met een installatie of een beeldhouwwerk van de Australische Patricia Piccinini zal de emotie van dat ogenblik niet gauw vergeten. Een complexe emotie, eerst gemaakt uit afschuw en angst voor het ongekende, snel vergezeld van een meer zachtaardig sentiment. Per slot van rekening hebben haar beelden een hoge aaibaarheidsfactor.

Het is deze specifieke emotie die ze in haar werk onderzoekt. Onze relatie met de buitenwereld, met anderen net als met onze omgeving, en de liefde die eruit kan voortvloeien. Maar ook hoe we ons verhouden tot die omgeving, waarom de mens blijkbaar in staat is om deze te veranderen, niet noodzakelijk in goede zin, en hiermee zijn eigen toekomst in gevaar brengt. Misschien komt dit doordat we grenzen zien tussen onszelf, als entiteit, en die omgeving. Een manier om deze grenzen te vernietigen is liefde, en, vreemd genoeg, is het juist dit gevoel waartoe ze met haar bizarre, op het eerste zicht afzichtelijke creaties wil uitnodigen. In zekere zin wil ze het moederinstinct in elk van ons opwekken

Of je haar werk reeds kent of niet, het loont zeker de moeite om haar zelf over het complexe mechanisme in haar werk te horen vertellen. In het interview hieronder, gemaakt naar aanleiding van haar tentoonstelling in het Arken Museum in Denemarken, gaat ze hier dieper op in. Mocht je minder tijd hebben kan je al veel over haar werk leren in de 7 minuten rondleiding van haar tentoonstelling Curious Affection, die vorig jaar in het Gallery of Modern Art in South Brisbane plaats vond.

Een intrigerende, innemende kunstenaar alleszins:

Author: The ArtCouch

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X