Saving Banksy… wanneer street art mainstream wordt.

Trouwe lezers weten het al, we hebben hier een zwak voor street art. Doorheen de kunstgeschiedenis zijn kunstenaars op allerlei manieren innovatief met de drager van hun kunst omgegaan. Maar kunst in de publieke ruimte beoefenen, vaak illegaal en anoniem, steeds onbezoldigd, het werpt heel wat bedenkingen op over wat kunst is, of behoort te zijn.

Het wordt echter problematisch wanneer deze openbare kunst omsloten wordt, gegijzeld zou men durven zeggen, door de kunstmarkt. Geroofd is misschien een beter woord, alvast wanneer een hele muur worden gesloopt en als omkaderd kunstwerk te koop wordt gesteld, zonder medeweten of goedkeuring van de kunstenaar zelf. In casu Banksy, die notoir het hele kunstwereldje zelf aan de kaak stelt.

En het wordt helemaal verwarrend wanneer er een hele markt ontstaat rondom de kunstenaar die de markt tracht te relativeren. Wanneer Banksy in een grootstad wordt aangekondigd (vaak door hemzelf), ontstaat spontaan een markt om toeristen een ‘Banksy-tour’ aan te bieden. Dat weet hij zelf ook wel. Vraag is: drijft hij de spot met iets dat hij zelf bewust heeft gecreëerd? Je zou denken van wel, per slot van rekening verdient hij er niets aan. Maar toch. Door een hype te creëren rond zijn werk -daar kan iedereen het over eens zijn- creëert hij de markt die hij zo hekelt. Misschien nestelt hij zich zo in de traditie van Beuys en Warhol. De daad, het leven, de alledaagse omgeving verheffen tot kunstwerk. Al is er in het geval van Banksy de onvermijdelijke, onweerstaanbare boodschap. De gelaagdheid tussen kunst en maatschappelijke boodschap. Is het kunst? Tuurlijk wel. Het heeft impact, het verandert iets in de aanschouwer, brengt hem tot nieuwe inzichten, nieuwe gedachten. Het is controversieel. Sexy. Talk of town.

Kunst in het kwadraat alleszins. Bevolkt door apen en ratten, symbool voor diegenen die zich gretig aan zijn kunst misgrijpen, diegenen die het verkopen, diegenen die het kopen, in plaats van ze rustig te laten zijn waarvoor ze werden geschapen.

Versta me niet verkeerd: ik vind Banksy een geweldige kunstenaar. Met een grote K, als hij dat wil, of als het moet. Ik vraag me enkel af of de grenzen die hij verlegt met zijn kunst nog zichtbaar zijn voor hemzelf. Maar misschien is het hem daar juist om te doen.

 

 

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op