Voortbestaan Museum Dhondt-Dhaenens bedreigd door weigering bouwaanvraag

Wat mij (persoonlijk) betreft is het Museum Dhondt-Dhaenens een van de mooiste en boeiendste musea in Vlaanderen. Dat het aan uitbreiding en modernisering werkt om niet enkel haar missie uit te voeren, maar ook de groeiende mogelijkheden van haar collectie(s) te benutten, tot groter genoegen van kunstminnaars en -kenners, kan ik als regelmatige bezoeker enkel toejuichen.

Door een -voor de derde maal- geweigerde bouwaanvraag wordt niet enkel dit potentieel in gevaar gebracht, maar het museum zelf.

Al ken ik de exacte argumenten niet van de gemeente om de aanvraag te weigeren, het lijkt me dat een culturele entiteit als deze op zijn minst een constructieve samenwerking, zoniet ondersteuning verdient om haar werking en haar belang voor de maatschappij veilig te stellen.

Ik neem hier de volledige boodschap van Directeur Joost Declercq over:

 

Beste Vrienden en Sympathisanten van het Museum Dhondt-Dhaenens,

In mei jl. werd onze bouwaanvraag, na zes jaar en vier pogingen, opnieuw door de gemeente afgekeurd. Dit brengt spijtig genoeg de werking van het museum in gevaar! Daarom hebben we, na ernstig beraad, besloten om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen. Het patrimonium dat we onder onze hoede hebben, is inmiddels te uitgebreid om te tonen in het huidige gebouw. Het Museum Dhondt-Dhaenens (MDD) is tegenwoordig veel meer dan haar eigen collectie Dhondt-Dhaenens en hedendaagse tentoonstellingen. We beheren ook een aantal private collecties uit de omgeving van wereldniveau (o.a. Matthys-Colle). De recent geklasseerde Woning Van Wassenhove van Juliaan Lampens en The Wunderkammer Residence van Hans Op de Beeck, met Jan Hoets bibliotheek, fungeren sinds kort als creatieve kunstenaarsresidenties in de Leiestreek.

Ons geliefde museumgebouw beantwoordt jammer genoeg niet langer aan de hedendaagse standaarden en voorschriften om de collecties te tonen, te beheren, te bestuderen en te restaureren. We hebben een plek nodig die aan de klimatologische en veiligheidsvoorwaarden voldoet voor een museum anno 2018. Zo niet, wordt het in de nabije toekomst onmogelijk om nog kunstwerken te tonen en de regionale erkenning door de Vlaamse Gemeenschap te behouden.

Op voorstel van en in totaal overleg met de gemeente hebben wij geopteerd voor een kleinschalige uitbouw van Robbrecht en Daem architecten (450 m²) en een heraanleg van de voorgestelde groene parking en een bijkomende ingang via de Pontstraat. Deze belangrijke financiële inspanningen zouden tevens kunnen leiden tot een bescheiden toename in bezoekers en de overlast, zoals ervaren door sommige buren, neutraliseren. De Heer en Mevrouw Dhondt-Dhaenens richtten vijftig jaar geleden hun museum op met een emancipatorisch doel. Passend in de tijdsgeest van 1968, wilden deze mecenassen de plots vrijere Vlamingen een plek aanbieden voor ontdekking, ontplooiing en kritische reflectie. Een halve eeuw later willen wij met MDD nog altijd een museum voor de mensen zijn. Wars van hype, stellen wij de kunstenaar en zijn proces voorop en bieden we een trage kijkervaring aan onze bezoekers, weg van grootstedelijke massa’s en afleiding. Wat is onze ambitie?

Samen met andere spelers en partners uit de omgeving zoals het Roger Raveelmuseum, het museum van Deinze en de Leiestreek, de lokale musea, de culinaire bestemmingen en de bestaande wandel- en fietsroutes, wil het MDD een totaalbeleving aanbieden die de vergelijking met andere landelijk gelegen cultuurregio’s zoals Insel Hombroich en het KröllerMüller Museum zou kunnen doorstaan. Het MDD wil de culturele trekpleister zijn van de Leiestreek, dat collecties van wereldniveau samenbrengt in een regionale maar belangrijke mozaïekbeleving. Wat ontbreken we om dit te realiseren? Eerst en vooral, de ruimte om onze eigen collectie Dhondt-Dhaenens en de toevertrouwde collecties die we beheren permanent aan ons publiek te tonen en te bestuderen.

Ons huidige pand is een architecturale parel van een museum waarop we fier kunnen zijn. Het was één van de eerste gebouwen in België dat specifiek werd ontworpen om een kunstcollectie te tonen. Na een beperkte renovatie, kan het perfect blijven functioneren voor het tentoonstellen van hedendaagse kunst. Om in het huidige gebouw de collecties te tonen conform de hedendaagse museale standaarden en normen, zou echter een onhaalbare, peperdure verbouwing nodig zijn. Een beperkte uitbouw en renovatie is, ons inziens, dus de enige optie. Om dit doel te bereiken, moeten we beroep aantekenen tegen de afwijzing van onze bouwaanvraag.

Op korte termijn wordt gezocht naar een locatie om onze collecties – als tijdelijke oplossing – zo snel mogelijk te ontsluiten voor het grote publiek. In het kader van ons erfgoedbeleid is dit strategisch onontbeerlijk. Ten tweede is onze oproep tot een sterker lokaal politiek beleid essentieel. Een duidelijke visie en acceptatie die strookt met onze ambities, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid om het Vlaamse kunstpatrimonium beter te ontsluiten. Ook een betere en sterkere coördinatie op het vlak van openbaar vervoer, communicatie en promotie zijn nodig en kan in samenwerking met Toerisme Leiestreek en Toerisme Vlaanderen tot stand komen.

Ten derde hebben we nood aan een heldere communicatiestrategie die de verschillende doelstellingen en aspecten van MDD beter belicht. De missie van MDD is divers, complex en vaak misbegrepen. Een nieuwe website zal ontworpen worden die een duidelijk beeld geeft van alle activiteiten. Daarnaast is er ook een strategie nodig voor interne, lokale, nationale en internationale communicatie om het MDD en zijn mozaïekbeleving onmiskenbaar op de kaart te zetten op alle niveaus en bij alle betrokken partijen.

Het MDD betekent een meerwaarde voor het cultureel erfgoed in Vlaanderen met een potentieel internationale uitstraling, erkend door de kunstgemeenschap tot ver buiten onze landsgrenzen. Het MDD is een instituut om trots op te zijn. Als Buurtbewoner, Vriend of Sympathisant, speelt u een belangrijke rol in het realiseren van onze visie.

Net zoals de Heer en Mevrouw Dhondt-Dhaenens voor ogen hadden, staan wij open voor iedereen en nodigen we u uit om het MDD te bezoeken en ons te bevragen over onze plannen. Ons team staat klaar om u te laten meegenieten van alles wat het MDD te bieden heeft. We hopen op uw steun en verwelkomen u graag!

Met vriendelijke groeten,
Joost Declercq
Directeur Museum Dhondt-Dhaenens

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

2 Comments

  1. Dank voor delen en we hopen dat jullie kunnen uitbreiden en blijven bestaan!

    Post a Reply
    • Natuurlijk moeten jullie kunnen uitbreiden. Een prachtig museum als MDD kan niet blijven stilstaan omwille van technische beperkingen. Julie visie is zo mooi. Kunst pur sang gebracht in sereniteit en uniek kader. Ook buurtbewoner zou je dit concept moeten dragen. Succes met de inspanning om dit te verwezenlijken.

      Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X