Felix Nussbaum, het leven van een uitzonderlijk schilder
aug08

Felix Nussbaum, het leven van een uitzonderlijk schilder

Er bestaan verschillende soorten biografieën. De meeste zijn wat men zou kunnen noemen ‘feitelijk’, vaak overladen met chronologisch geordende gebeurtenissen. De onderzoeksbiografie zal al wat meer speculatief te werk gaan omdat bepaalde delen van een leven niet genoeg gedocumenteerd zijn. Hier komen assumpties aan te pas. De psychologische biografie zal dan weer het wordingsproces van een personage uitlichten, en is per definitie ook...

Read More

Pin It on Pinterest