De verontrustende, innemende staat van de mensheid. Een blik op het werk van Marc Janssens

Je zou ze willen knuffelen, al lopen ze in lappen rond, of met schrikwekkende, bloeddoorlopen ogen, alsof ze twee jaar lang geen slaap hebben kunnen vatten. Zelfs al lopen ze met een bebloede bijl in de ene hand en een afgehouwen berenhoofd in de andere, lijken ze onbeholpen, weerloos. Ze smeken niet om hulp, om troost, nochtans voel je de onweerstaanbare drang die te geven.

Marc Janssens speelt duidelijk met emoties, niet enkel deze die hij in zijn beelden verwerkt, maar zeker ook met deze van de kijker, die dan eens geschokt, dan eens vertederd, dan eens volledig onthutst zijn blik op de creaties werpt. Zijn beeldhouwwerken bieden dan ook geen richting, geen sleutels tot het lezen ervan. De figuren lijken stuk voor stuk als zwervers uit een ondefinieerbare tijd, al wil je deze tijd intuïtief in de toekomst plaatsen. Een verre toekomst, die je zo lang mogelijk wilt uitstellen, maar waarvan je de dreiging niettemin reeds heel goed aanvoelt, in het concrete actuele. Marc schuwt de grote maatschappelijke uitdagingen niet in zijn werk, al heeft hij een bijzonder subtiele manier gevonden om deze te tonen, om de ongemakkelijke waarheid een materiële vorm te bieden, en er de ‘huidige’ mens mee te confronteren.

Het verklaart waarom zijn werk onmogelijk onberoerd kan laten. Hoe vreemd ze ook ogen, in zekere zin bieden de werken van Marc een reflectie van jezelf of, in een meer universele vorm, de staat van de mensheid: broos, onbeholpen, tragikomisch in zijn onvermogen om zichzelf te begrijpen, of stomverbaasd wanneer hij het uiteindelijk begrijpt, berustend in zijn absurde lot. Maar vreemd genoeg ook trots, weerbaar, met de moed der wanhoop uit de schaarse overgebleven middelen zich een weg banend naar een eervol, menselijk bestaan.

Aangrijpende, impactvolle kunst ontstaat wel meer uit vreemde, schijnbaar onverzoenbare contradicties. Het werk van Marc drijft dit gegeven op zijn geheel eigen manier op de spits. Het levert beklijvende, intens innemende beelden op.


Een behoorlijk aantal werken van Marc Janssens is momenteel nog te zien op de tentoonstelling Turn the Tide bij Galerij Verduyn in Moregem, samen met werken van Diederik Boyen, Marcin Owczarek en Elfie Kristiana.

Mocht je het moeten missen kan je ook wachten op de tentoonstelling Marc Janssens and Friends, die op 30 mei opent in de galerij, en waarin het werk van Janssens oog in oog komt te staan met werk van Patrick Vertenten, Anna Vermeeren, Lucas Cann, Veerle Stevens en Igor Verpoorten.

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

1 Comment

  1. Mijnheer De Meyer,

    mijn oprechte waardering voor je prachtige tekst over deze kunstenaar en zijn sculpturen. Zelf heb ik deze expo tweemaal bezocht en mij telkens uitgebreid de tijd gegund om deze werken met maximale aandacht te beschouwen. Sterk geëmotioneerd door deze beelden, werd ik ontroerd door de aandoenlijke kwetsbaarheid die ik ervoer. Zeer confronterend en ons terugwerpend op onze eigen nietigheid. Ik voelde de pijn van de beelden alsof het levende verschoppelingen betrof. De foto hierboven met het hoofd van het beeld dat in een hoek van een van de zalen geposteerd stond zal ik mij blijvend herinneren. Als vastgekleefd aan de grond aanschouwde ik deze met woorden niet te overschatten creatie. Ik ben zelfs tot héél dicht met mijn aangezicht gaan kijken naar die blik. Mijn ogen in dialoog met voor mij zo échte ogen gedrenkt in hun oceanische weerloosheid, een magistrale expressie van tijdloze universele pijn. Vanuit een aanvoelen van de tragiek van ons tijdsbestek kom je héél dicht bij de ziel van deze wondere creatie. Dit is waarlijk grote kunst! Best kan ik mij voorstellen dat het velen afschrikt om echt ‘mee te gaan’ in zo’n hoogst intense ontmoeting. Het vergt zonder meer een ‘minimum’ aan levensrijpheid, levensinzicht, én een algehele bereidheid om de kracht en schoonheid ervan te ervaren. Een niet alledaagse opportuniteit tot persoonlijke levensverdieping.

    Mijn warme gelukwensen en waardering aan de kunstenaar! Ook felicitaties aan de galerijhoudster om deze kunstenaar aan het publiek te presenteren.
    Lucas Van Parys

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X