Een verrassend harmonieuze tentoonstelling. Ante Timmermans en Charl Van Ark bij Emergent, Veurne

In regel mijd ik het woord ‘dialoog’ in relatie tot een tentoonstelling. Van zodra het werk van twee kunstenaars naast elkaar komt te hangen, om om wat voor reden dan ook, voelen kunstkenners en -critici zich genoodzaakt het woord op hun beschouwingen toe te passen, tot op het punt dat de betekenis ervan geheel is uitgehold.

Wat niet wil zeggen dat het woord, in relatie tot een kunsttentoonstelling, geen betekenis meer zou hebben. Wanneer twee kunstenaars samen dagenlang een tentoonstelling opbouwen, hun respectieve werken selecteren in relatie tot elkaar, en feitelijk elkaars curator worden, ontstaat wel degelijk een dialoog.

Een mooi voorbeeld hiervan kan je terugvinden bij kunstplatform Emergent in Veurne, waar de tentoonstelling Zwiefall met werk van Charl Van Ark en Ante Timmermans aan de gang is. Voor wie beide kunstenaars kent, lijkt het op het eerste zicht een vreemde combinatie. Waar Antes werk ontstaat uit een intens denkproces, gespijsd met de vruchten van zijn intellectuele nieuwsgierigheid, werkt Charl eerder intuïtief en voelen zijn werken aan als het resultaat van een diep emotioneel proces. Het leidt tot verschillende werken die niettemin naadloos in elkaar lijken over te vloeien. De kleinere tekeningen van Ante zijn intens, zelfs al zijn ze soms minimalistisch, als waren ze een condensatie, de dauw van zijn onaflatende denkproces. Het is een effect dat in zijn grotere werken op hout, waar hij de laatste maanden op werkte, een hele leefwereld oproept. In vergelijking ogen de abstracte composities van Charl eerder sereen, ingetogen. Lege kaders met flarden stof er om heen, vaak in de “niet-kleur” (sic) oranje, stoffen op canvas waar het zonlicht haar onverbiddelijke werk op heeft uitgeoefend, broze vitrines waar niets in te zien is, de werken kunnen op het eerste gevoel wezenloos aanvoelen, maar ze zijn wezenlijke uitingen van een gevuld sentiment.

Ante duidt op de “tactiliteit, de fragiliteit” in het werk van Charl. Charl, op zijn beurt, wijst op de “bijzondere leefwereld” die tot uiting komt in het werk van Ante. Door lang samen gewerkt te hebben aan de opbouw van de tentoonstelling is het duidelijk dat beide elkaars werk beter zijn beginnen aanvoelen, al deden ze dat al voor ze elkaar leerden kennen.

Charl Van Ark (l) en Ante Timmermans (r), foto: TheArtCouch

Dat mag niet verbazen, want er zijn duidelijk gemeenschappelijke eigenschappen. Zo kan het leven van beide kunstenaars amper los gezien worden van hun werk. Niet zo zeer in de romantische gedachte dat ze hun leven aan hun werk wijden, maar eerder dat hun werken uitingen zijn van hun diepste, intieme leven. Het zijn projecties van stukjes van hun persoonlijkheid, elk een puzzelstukje van wat, als geheel, als een ultiem zelfportret van de ziel kan worden aanzien. Het is daarom voor beide een traag proces, inherent doordrongen van een fundamentele twijfel, van onrust. Charl noemt het zelfs een “bevrijding” wanneer hij na maandenlang aarzelend ingrijpen op een werk beslist om het te vernielen, omdat het niet het juiste gevoel weergaf. Ze worden door dezelfde onrust gedreven, zelfs al kent deze andere gronden bij de twee kunstenaars.

Het verklaart tevens waarom alle chronologie ontbreekt in het werk van beide kunstenaars: hun oeuvre evolueert, uiteraard, maar in zekere zin zijn het slechts veranderende facetten van hetzelfde (zelf)beeld, een urgent graven in de eigen ziel.

Het levert de bezoeker een bijzonder harmonieuze kijkervaring op. Vanuit elk standpunt in de galerij zie je werk van beide kunstenaars, zonder ooit overweldigend te zijn, of visuele ruis te produceren. De werken van beide kunstenaars hangen steeds in elkaars omgeving, oog in oog, maar lijken elkaar in stilte en rust aan te vullen, ondanks de onstuimige bron van hun ontstaan. Een dialoog, in de zuiverste zin van het woord…

(foto’s: TheArtCouch)


De tentoonstelling Zwiefall loopt nog tot 5 januari in de galerij Emergent in Veurne. Klik hier voor alle info.

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X