‘Lush&Lust’, een nieuwe ontwikkeling in het werk van Ine Lammers

Wanneer een kunstenaar onaflatend op zoek gaat naar het in beeld brengen van de meest kwetsbare aspecten van het mens-zijn heeft hij of zij weleens een pauze nodig, een onderbreking van de gedachtenflow die niet noodzakelijk negatief of zwartgallig is, maar alleszins emotioneel intens. Na haar twee recente tentoonstellingen, ‘cicatrices’ en ‘touché’, waarin Ine Lammers thema’s exploreerde als kindermisbruik en een meer fysieke, tactiele vorm van kwetsbaarheid, blaast ze voor haar volgende tentoonstelling bij de nieuwe galerij Solo even stoom af.

Niet dat haar werk daarom aan intensiteit zou inboeten, het zelfonderzoek en de soms pijnlijke vaststellingen die eruit voortvloeien, blijven haar voornaamste drijfkracht. Maar nemen de al dan niet mentale kwetsures die een mensenleven van nature meebrengen niet verschillende vormen aan? Zijn er niet verschillende facetten aan de intrinsieke kwetsbaarheid van de mens? Bestaat er een minder donkere kant aan deze zoektocht?

Het onderzoek dat aanleiding gaf voor haar vorige tentoonstellingen hebben haar in zekere zin gesterkt, zegt ze, het schonk haar een vernieuwde veerkracht. Dit uit zich in werken die, in haar eigen woorden, een ‘lustige, uitbundige kwetsbaarheid’ onthullen. Iets objectiever ook: “ met mijn onderzoek schraap ik dermate aan de binnenkant van mijn persoon dat ik uit zelfbehoud nu wat afstand moet creëren”. Niet dat dit een bewust proces was. Vaak verstaat ze pas bij het achteraf aanschouwen van haar werk welke dynamiek erachter schuilt, welke betekenis het voor haar heeft.

Deze transitie merk je aan het feit dat ze de werken nu in één intense sessie afwerkt, en aan de soms humoristische titels ervan. Maar je merkt het voornamelijk fysiek aan de werken. Waar de kunstenares in haar recente werken slechts een enkele fijne laag verf aanbracht, als om te focussen op slechts een aspect van haar onderwerp, voegt ze er nu terug verschillende dimensies aan toe, een plasticiteit waarachter niettemin nog steeds dezelfde broosheid schuilt, in die eerste, fundamentele laag misschien. Hoe sterk je het ook wenst te bedekken, de broosheid blijft latent aanwezig, lijkt ze te willen aangeven.

Ine doopte haar nieuwe tentoonstelling ‘Lush&Lust’. Te oordelen naar het resultaat is er inderdaad een meer uitgesproken sensualiteit merkbaar, al kan deze vele, niet noodzakelijk aangename vormen aannemen. De dualiteit alweer. Niets is wat het lijkt. Ine observeert. Soms letterlijk, zoals in het vogeltje in het werk ‘Bird of Paradise’, waar ze zich graag mee vereenzelvigt, al wijst dit symbool misschien ook op het feit dat ze klaar staat om weg te vliegen wanneer de onthulde emoties te heftig worden…

Een boeiende ontwikkeling alleszins…

lammers_bird-of-paradise

Ine Lammers, Bird of Paradise

lammers_lush-lust

Ine Lammers, Lush & Lust

lammers_lushlust-b

Ine Lammers, Lush & Lust b

lammers_playground

Ine Lammers, Playground

lammers_what-you-see-is-what-you-get

Ine Lammers, What you see is what you get

De tentoonstelling ‘Lush&Lust’ van Ine Lammers vindt plaats van 30 november tot 30 december bij Galerie Solo in Antwerpen. Klik hier voor alle info!

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X