Open call voor kunstenaars: Stimulans Kortrijk 2020

Een mooie kans voor jonge kunstenaars om extra in de aandacht te komen! De tweejaarlijkse prijs Stimulans Kortrijk is intussen aan haar 21e editie toe. De prijs staat open voor kunstenaars geboren na 1 januari 1985, die wonen en/of werken in Vlaanderen of het Brussels Gewest, en een leerling zijn of afgestudeerd zijn van het Kunstonderwijs.

De prijzen bestaan uit de aankoop van een werk door de stad Kortrijk, een geldprijs aangeboden door Proximus en een residentie van 4 weken in Waregem.

Lees het volledige reglement en de procedure hieronder!


REGLEMENT STIMULANS KORTRIJK 2020 – 21STE EDITIE

STIMULANS vzw organiseert, in samenwerking met stad Kortrijk, tweejaarlijks een wedstrijd en een tentoonstelling voor jonge kunstenaars.

VOORWAARDEN

 • Leerling aan, of afgestudeerde van het Kunstonderwijs (dag- of avondonderwijs)
 • Geboren ná 1 januari 1985
 • Geboren, wonend of werkend in Vlaanderen of in het Brussels Gewest DISCIPLINES Schilderen – beeldhouwen – grafiek – monumentale kunsten – glaskunst – keramiek – fotografie – textiel – audiovisuele kunst medium & video – mixed media.
 • DEELNAME Is gratis en kan door de inschrijvingsfiche online op www.stimulanskortrijk.be/deelnemen in te vullen en door te sturen vóór 16 maart 2020. Elke inzender kan deelnemen met een maximum van 5 werken. De afbeeldingen van deze werken worden samen met een korte beschrijving ( maximaal een A4 document) geüpload bij het inschrijvingsformulier. Na selectie moet een afschrift uit het geboorteregister of een bewijs van domiciliëring (hoofdverblijfplaats) of van tewerkstelling in Vlaanderen of in het Brusselse Gewest kunnen voorgelegd worden.
 • SELECTIEPROCEDURE Een eerste selectie wordt gemaakt door de juryleden op basis van het digitale dossier. De jury kan één of meerdere werken selecteren uit de inzending. Na de eerste ronde worden de geselecteerde kunstenaars uitgenodigd om hun werk op eigen verantwoordelijkheid en kosten voor de tweede ronde te brengen naar BuBox, Korte Kapucijnenstraat te Kortrijk op vooraf afgesproken data, tussen 25 en 31 maart 2020. De jury bepaalt de definitieve selectie voor de tentoonstelling. De niet-geselecteerde werken worden terug opgehaald door de kunstenaar vóór zondag 19 april 2020.
 • PRIJZEN De kunstenaars die geselecteerd worden door de jury maken kans op volgende prijzen:
  •  nominale prijzen: laureaat, eervolle vermelding, vermelding en geselecteerd
  • eerste prijs: Prijs van de stad Kortrijk: aankoop van een werk, op voorstel van de jury
  • tweede prijs: Prijs Proximus
  • derde prijs: Prijs Be-Part Kortrijk: residentie in de werkplek Waregem gedurende 4 weken vanaf 2021
 • De prijzen worden bekend gemaakt op de opening van de expo op zaterdag 25 april 2020 om 15 uur.

TENTOONSTELLING : 26 april – 7 juni 2020

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de kunstenaar dat het werk, na selectie, zal opgenomen worden voor de gelijknamige tentoonstelling in de exporuimte ‘Paardenstallen’, Korte Kapucijnenstraat, Kortrijk. Tijdens de duur van de tentoonstelling kan niets toegevoegd of weggelaten worden aan het geselecteerde werk. De kunstenaar verklaart dat hij de intellectuele rechten bezit van het deelnemende werk.

De kunstenaar verleent de toestemming om afbeeldingen te maken van zijn / haar werk en die te gebruiken voor de promotie van de tentoonstelling en voor de cataloog.

PERSOONSGEGEVENS

De door de kunstenaar verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om met de kunstenaars in contact te kunnen treden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

AANVAARDING REGLEMENT

Stimulans vzw behoudt zich het recht om geen prijzen uit te reiken als de jury oordeelt dat de ingezonden werken kwalitatief onvoldoende en ontoereikend zijn.

De beslissing van de jury is bindend en er zal niet gecorrespondeerd worden over de genomen beslissingen.

Door het insturen van het inschrijvingsformulier aanvaarden de deelnemende kunstenaars de bepalingen van dit reglement volledig en onvoorwaardelijk.

Author: The ArtCouch

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X