‘Rethink duality’, existentiële kunst van Sofie Muller en Evelyn Loschy in galerie Michaela Stock, Wenen

“Rethink duality”. Onder deze wat enigmatische noemer stellen de Belgische Sofie Muller en de Oostenrijkse Evelyn Loschy samen tentoon bij Galerie Michaela Stock in Wenen. Duo-tentoonstellingen vormen sowieso een spannend gegeven. De confrontatie tussen hoe kunstenaars met een onderwerp omgaan, hoe ze het naar eigen inzicht vervormen, of juist vorm-geven, biedt de kijker vaak verrassende perspectieven op het gemeenschappelijke onderwerp.

Hoewel ze vormelijk volstrekt verschillend ogen is de vergelijking tussen beide kunstenaars niet zo vreemd. Beide kunstenaars zoeken naar de wortels van mentale, persoonlijke kwellingen. “They create a challenging vision of our world, exposing its contradictions and complexities while making the audience rethink, recollect and relate to the strong affect that is emanating from the pieces“, aldus Miljana Mirovic in de begeleidende tekst. Het werk van beide vormt een reflectie over zowel het universele -maar vervormde- wereldbeeld als de hoogst persoonlijke beleving van de kwetsures die het leven met zich meebrengt. Dit maakt het werk van beide kunstenaars zo herkenbaar voor de aanschouwer. Het zijn projecties van het universele ‘zelf’…

Dat het werk van Sofie en Evelyn zo goed op elkaar aansluit wordt mooi weergegeven in de werken ‘Brandt’ en ‘Nothing is for Free’, die elk aan een kant van de muur van de galerij werden geplaatst. ‘Nothing is for free’ is een kinetische installatie van Evelyn, een ijzeren schommel die langs de ene kant tegen de muur botst, telkens een klein brokje ervan weghouwend. Het leven laat sporen na, zelfs wanneer het diezelfde sporen tracht weg te wissen. Het is een onvermijdelijk mechanisme.

Aan de andere kant van dezelfde muur staat het werk ‘Brandt’ van Sofie Muller. In mijn ogen misschien het meest ontroerende werk totdusver van de kunstenares. Een jongen die zijn hoofd tegen de muur schraapt, in een poging zijn nare herinneringen eraan weg te vegen, ze letterlijk in as achter zich te laten. Ook hier een vruchteloze poging tot het vernietigen van wat niet te vernietigen valt, omdat het zo essentieel deel uitmaakt van wie we zijn.

Beide werken stellen existentiële vragen. Zijn we uiteindelijk slechts een opeenstapeling van herinneringen en gebeurtenissen, of maakt de mens -en zijn lijden- deel uit van een grootser deterministisch mechanisme waar we nooit werkelijk grip op kunnen hebben? Indien dit zo is, heeft het dan nog nut om er aan te willen ontsnappen? Is het zinvol om te pogen te vergeten?

Evelyn Loschy, Nothing is for Free, courtesy Michaela Stock Gallery
Sofie Muller, Brandt, courtesy Michaela Stock Gallery and Geukens & De Vil

“Rethink duality”. De naam van de tentoonstelling maakt plots meer zin. Om het even vanuit welke invalshoek men naar het leven kijkt, uiteindelijk zal men hetzelfde zien. Dualiteit is misschien slechts schijn. Dat twee kunstenaars op een geheel eigen manier dezelfde vraag stellen leidt tot verschillende uitingsvormen, maar uiteindelijk tot hetzelfde antwoord…

Het is een vraagstelling die Sofie Muller alleszins niet vreemd is. Op de tentoonstelling toont ze werk uit de vier voornaamste periodes die haar oeuvre kenmerken. Herkenbare periodes, verschillend in materialen, techniek, impact op de kijker. Maar onderliggend schuilt dezelfde existentiële vraagstelling. Een rode draad die voortdurend nieuwe knopen breidt. Neem het werk in albast, waar ze de laatste jaren mee aan het werk is. De natuurlijke impuls van de kunstenaar is om een brok albast te nemen, en langzaam de vorm die erin schuilt te onthullen. In sé is het een proces van vernietiging. Je neemt af van wat er was. Maar kan het proces worden omgedraaid? In haar laatste werken assembleert Sofie verschillende stukken uit het broze materiaal om een portret te creëren. Essentieel een nieuwe stap. Waar de kunstenares voordien de fragiliteit van haar personages min of meer per toeval vanuit het materiaal liet ontstaan, orchestreert ze nu de onthulling van de innerlijke wonden.

Vernietiging en schepping. Uiteindelijk ook twee slechts in schijn tegenstrijdige daden. Rethink duality

1_x2a1228

Sofie Muller, Broken Face, courtesy Michaela Stock Gallery and Geukens & De Vil

De tentoonstelling ‘Rethink Duality’ met werk van Sofie Muller en Evelyn Loschy is nog tot 13 januari te bezoeken bij Stock Gallery in Wenen. Klik hier voor alle info.

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X