Stadstriënnale in Hasselt en Genk biedt stof tot nadenken

triennale_afficheIn Hasselt en Genk valt veel te doen de komende 100 dagen. Vanaf morgen gaat de stadstriënnale van start, een multidisciplinair kunstenfestival dat om de drie jaar plaatsheeft (maar dat had je al door).

Aan ambities ontbreekt het de triënnale niet: “Het festival kiest resoluut voor een bottom-up structuur, waarin bestaande en nieuwe initiatieven versterkt worden door samenwerkingsverbanden met curatoren, privépartners en kunstinstellingen. Het clusteren van presentatie-, productie- en participatieprojecten resulteert bovendien in een dynamiek die alle kansen geeft aan reflectie en ontwikkeling.”

Mooi. Maar nog mooier is hoe artistiek directeur Pieter Jan Valgaeren en zijn team deze ambitie dit jaar hebben vormgegeven. Het thema dit jaar is ‘Trademark’, ofte de merk- en bedrijfsnamen die niet weg te branden zijn uit onze cultuur, in dergelijke mate dat ze ons niet enkel als consument maar als mens meer en meer gaan definiëren. Een dankbaar -en maatschappelijk relevant- thema, dat uitnodigt tot kritisch denken, zelfreflectie en, waarom niet, een gezonde dosis humor.

“Met TRADEMARKS wil de vernieuwde Stadstriënnale de positie van de kunsten in het grotendeels economisch gestuurde denken over merken kritisch maar onbevangen benaderen. Vragen over het statuut van het (al dan niet artistieke) beeld worden daarbij getoetst aan onder meer het merkenrecht en de identiteitspolitiek van instituties, bedrijven, kunstenaars, celebrities en ‘gewone’ mensen”, aldus de perstekst.

Wat er te zien zal zijn

Op zeven locaties, waarvan 2 in Genk, zullen tijdens de hele duur van de triënnale tentoonstellingen en interactieve happenings plaatsvinden. Daarbovenop worden nog talrijke activiteiten georganiseerd. Onnodig om ze hier allemaal op te sommen, je vindt alles terug op de website van de triënnale.

Wat mij betreft kijk ik alvast uit naar deze twee (niet dat de anderen de moeite niet lonen!)

  • Animalcoholics

Zoals gezegd biedt het onderwerp niet enkel stof tot reflectie, maar ook tot humor. Zo zeker met deze ‘anti-branding’ interventie waar fotografe Frieke Janssens van leer trekt tegen de sociale acceptatie van alcohol. Meta-humor: haar tentoonstelling heeft plaats in het Jenevermuseum… In de fotoserie haalt ze alcohol weg uit de natuurlijke context, en stelt zich de vraag welk effect deze in een andere context zou hebben. Hetzelfde procédé als met haar rokende kinderen, al wil ze hier zeker niet moraliserend of afkeurend klinken. Ze vertrekt enkel van de vraagstelling en ziet waar ze uitkomt.

 

  • LABEL IT

Nagenoeg alle tentoonstellingen van de triënnale hebben een didactische insteek. Zo onderzoekt ‘Manufacturing 3.0’ bijvoorbeeld nieuwe productieprocessen, en analyseert ‘Identity as a TM’ het zelfbeeld ten tijde van massamedia. De tentoonstelling die echter het verst gaat in zijn analyse is ‘LABEL IT’ waarin de sociale en juridische implicaties van modemerken worden onderzocht. Wat maakt een merk? Wat construeert de identiteit van een modehuis? Aan de hand van topstukken van ontwerpers uit de eigen collectie en uit de verzamelingen van nationale en internationale musea en modehuizen poogt de tentoonstelling hierop een antwoord te bieden.

 

Boek alvast een lang weekend in Limburg om alles op het gemak te bekijken!

De Stadstriënnale vindt plaats in Hasselt en Genk van 1 oktober 2016 tot 8 januari 2017, alle info op www.stadstriennale.be

 

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X