Woord in beeld (#2): Breath, Katrin Dekoninck en Steven Van Der Heyden

Een tijd geleden hadden we het over Breath in de pastorij te Ressegem: een tentoonstelling met de werken van Katrin Dekoninck in combinatie met de al even ontroerende gedichten van Steven Van Der Heyden. Na een eerste ontmoeting tijdens het Kunstenfestival Watou 2017, kwam een samenwerking tussen beide kunstenaars tot stand.

In de nasleep van deze introspectieve en intieme expo kwam het boek Breath tot stand. Een boekentip die niet in de rubriek Woord in beeld kon ontbreken.

In het boek worden de werken van Katrin Dekoninck niet enkel weergegeven als geïsoleerde beelden, maar als sprekende objecten in de publieke ruimte. Dit sluit aan bij haar visie die hun beider werken als een vorm van woordeloze communicatie omschrijft. Haar beelden zijn niet louter esthetische objecten, maar engageren de kijker in een stille dialoog waarbinnen empathische banden worden gesmeed. Voor Van Der Heyden staat taal dan weer gelijk aan zowel woord als beeld. Beide ziet hij als elkaar aanvullende artistieke disciplines.

Ook stilte is taal, stelt Van Der Heyden. Laat die stilte en de afwezigheid van communicatie nu net een van de kernthematieken in hun werk zijn, naast kwetsbaarheid, emotioneel leed zoals eenzaamheid en vergankelijkheid.

 

Ook op technisch vlak resoneert die stilte: soberheid en een puurheid kenmerken niet enkel de beelden van Dekoninck; we vinden beide eigenschappen ook terug in de gedichten van Van Der Heyden. Met eenvoudige woorden weet hij onmiddellijk de aandacht van de lezer te vangen en vast te houden.

 

Breath laat ons eveneens kennis maken met de kunstenaars zelf. Enkele krachtige kernwoorden met telkens een gebalde tekst waarin ze zelf aan het woord zijn, werpen een blik op wie Katrin en Steven zijn, wat hun drijfveer is en waar ze hun inspiratie vandaan halen.

 

Sprakeloos

 

Ze ontbreken de woorden, zijn zo dicht
bij een begin, zo dicht tegenaan,
meer lucht dan houvast

hoe mensen verdwalen in littekens
waar vaders koffers tillen, moeders omhelzen
zonder geluid breken in een glimlach.

 

Steven Van Der Heyden

 

Steven Van Der Heydens beeldende poëzie en Dekonincks beelden met hun dichterlijke kwaliteiten vormen samen een complementair geheel. Eerder betoogde ik al dat beide kunstenaars de kloof tussen woord en beeldende kunst ‘dichten’. Laat dit boek nu net een belichaming zijn van deze stelling.

Breath zal worden voorgesteld tijdens de finissage van de tentoonstelling Adem bij Galerie Dessers, aanstaande donderdag 29 maart 2018 om 19u30. Intekenen op voorhand is noodzakelijk. Klik hier voor meer info.

Author: Wouter Verbeke

Share This Post On

1 Comment

  1. Zeer Poëtisch, kwetsbaar en vol emotie. Prachtig werk

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X