Het leven als kunstwerk… een bezoek aan Dirk Van Severen

Bestaat er een definitie van een kunstenaar? Sommigen zullen beweren dat kunstenaars mensen zijn die hun eigen, aparte wereld bouwen. Een enkeling of twee zal poneren dat kunstenaars grenzen verleggen, geestelijk gebieden ontginnen die nog nooit zijn betreden.

Of de definitie sluitend is weet ik niet, maar wat wel zeker is, is dat beide denkpistes tot in het uiterste eeb toepassing vinden in de Meulebeekse kunstenaar Dirk Van Severen.

Dirk heeft dan ook letterlijk een heel aparte, eigen wereld opgebouwd. In de paar ruimtes in het achterhuis van zijn woning verzamelt hij allerhande objecten, boeken, beelden, posters, prullaria allerhande, artikels en kunstwerken die hij in de loop der jaren van vrienden en kennissen toegestopt kreeg of voor een prikje op een rommelmarkt kocht, alles samengepakt in een voor de niet ingewijden onoverzienlijke chaos. Nochtans heeft alles er zijn vaste plaats en wanneer Dirk in een gesprek een bepaald onderwerp aanhaalt haalt hij in dezelfde adem het passende object boven. Alsof de ruimten met al die objecten een weerspiegeling vormen van zijn eigen hersenen. In zekere zin klopt het wel, gezien zijn gedachten en ideeën steeds een oorsprong vinden in de objecten met dewelke hij zich omringt, vormen deze ook levende herinneringen aan die gedachten en ideeën, in belangrijke mate mate is Dirk zijn omgeving.

 

(foto’s: Chantal Verheye)

Chaos is relatief. Zijn zin voor orde krijgt onder meer vorm in zijn ‘dosiers secrets’, boeken vol krantenknipsels en foto’s, elk rond een bepaald thema. Geen voor de hand liggende thema’s, Dirk heeft nu eenmaal een soort voorliefde ontwikkeld voor de duistere kanten van de mensheid. Geen taboe’s, geen limieten. Dirk verlegt geen grenzen, Dirk zier er geen. Of ziet alleszins het nut niet in van grenzen. Ook de duistere kant van de mensheid zorgt in zekere zin voor de schoonheid ervan. Ook in ogenschijnlijke wansmaak schuilt poëzie. Misschien behoeft het een kunstenaar om het ons te tonen.

De leefwereld die Dirk heeft gecreëerd en waar hij het gros van zijn dagen in doorbrengt is in zekere zin een kunstwerk op zich, een installatie op werkelijke mensenmaat. Resultaat van een grenzeloze gedachtegang, minutieus opgebouwd, met duizenden objecten samengebald tot een miraculeuze compositie… Zo een kunstenaar iemand is die een eigen wereld schept, dan creëerde Dirk zowaar een universum voor zichzelf.

Een universum waar gedachten constant gevoed worden, waar ideeën voortdurend opborrelen en soms kristalliseren in de kunstwerken van Dirk, die in zekere zin niets anders zijn dan snippers en schilfers van dit totaal-oeuvre waarin objecten en gedachten een ondeelbare eenheid vormen. De werken zijn vleesgeworden gedachten, scheurtjes in het universum waardoorheen Dirk de buitenwereld uitnodigt om even een kijkje te nemen naar ‘de andere kant’, zijn kant.

 

Een intrigerend uitgangspunt, dat me zelf aan het denken zet… Ik ben dus lang niet uitgepraat over Dirk. Stay tuned for more!

 

img_4698

img_2197

dsc_9430

dsc_8313

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X