‘Terugblik’, Jean Bilquin’s cruciale periode ’60-’80 in het MUDEL, Deinze

“Jean Bilquin toont ons een vrijwel perspectiefloze nieuwe horizon in de vlakheid van het ijle. Het zijn conceptuele landschappen waarin vragen gesteld worden naar de structuur van de vormgeving”, schreef Willem Elias reeds in 1980. Merkwaardig toch dat hij dit toen reeds vaststelde, want Bilquin’s oeuvre begon pas rond die tijd een duidelijke -zij het veelzijdige- richting uit te gaan. Vaste thema’s als de boot (als concept), mens en dier, de mythe van Sisyphus of het paradijs moest zijn werk nog binnensluipen, zijn werk moest nog ‘op Kantiaanse wijze overkomen alsof het er altijd geweest is; alsof het kunstwerk zelf natuur(lijk) is’ (Yasmin Van ‘tveld).

Maar zoals bij menig kunstenaar is het boeiend om het rijpinsgsproces van Bilquin te verkennen, de periode net voor zijn werk zijn eigen signatuur begon te verkrijgen. Het Museum van Deinze en de Leiestreek blikt terug op de periode ’60-’80, een minder gekende, zeker minder belichte fase in het oeuvre van Bilquin. Het biedt niettemin een fascinerende inkijk in de wording van de kunstenaar. Waar je in zijn werk uit de jaren ’60 nog vaak referenties terugvindt naar andere kunstenaars of kunststromingen, experimenteert hij in de jaren ’70 in toenemende mate met de vormelijkheid van zijn werken (soms heel letterlijk), om tegen de jaren ’80 een eigen picturale taal te ontwikkelen, niet toevallig het ogenblik waarop de scherpzinnige Willem Elias schrijft: “Bilquin openbaart dus wat doorgaans onzichtbaar blijft voor ons utilitair ingesteld oog. Hij vervult aldus een belangrijke esthetische rol. Dit is dan ook de betekenis van zijn werk, op hoger niveau, namelijk een deel van de realiteit tonen dat “vrij van betekenis” is, maar hierdoor niet minder reëel en niet minder interessant”.

Een merkwaardige evolutie, die zeker niet stopt in 1980…

Jean Bilquin, De avond (1960)

Jean Bilquin, Werper op de foor (1967)

Jean Bilquin, Madame met hond (1969)

Jean Bilquin, Het zwembad (1973)

Jean Bilquin, Landschap met rode wolk in blauwe boord (1975)

Jean Bilquin, De gulden snede (1980)

Jean Bilquin, Materie en mens (1980)

 

“Jean Bilquin. Terugblik” van 4 mei tot 17 juni 2018 in het MUDEL, klik hier voor alle info.

Van 17 juni tot 26 augustus 2018 zal nieuw werk van Bilquin te zien zijn in Galerij William Wauters, klik hier voor alle info.

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X