De gecontroleerde wildheid van Frauke Wilken

De Queeste Art is gelegen in een uithoek van het land (Watou), maar weet altijd te boeien met verrassende tentoonstellingen. Deze keer van de Duitse kunstenares Frauke Wilken, die voor deze solo oudere tekeningen en schilderijen confronteert met recente sculpturen.

Het is niet de eerste keer dat we het werk van deze kunstenares ontmoeten in ons land. Ze was reeds te zien bij De Queeste en ook op het Kunstenfestival Watou in 2018, waar ze haar Schläfer toonde, een installatie met zwarte hangende, obscure figuren.

Altijd lijken haar antropomorfe beelden in zichzelf gekeerd, de ledematen ingetrokken, ontdaan van herkenbare trekken, voeten of handen. Ze fluctueren tussen een zekere cosiness en ongewild isolement – een terugtrekken uit pijn of schrik voor beschadiging die mogelijk op til is. Zelden echter biedt de cocon een sluitende bescherming. Ze zijn op diverse plekken doorlaatbaar, en dus toch nog kwetsbaar.

Het zijn mythische hersenschimmen, hybride mengvormen van mens, plant en dier, die voor haar een kritiek veruitwendigen op de doorgedreven lichaamscultus, het streven naar perfectie, het niet kunnen aanvaarden van de vergankelijkheid en de craquelures in de schoonheid. Ze deconstrueert en manipuleert het menselijke herkenbare zodanig dat het quasi naadloos overgaat in andere levensvormen.

Haar beelden herbergen een grote vertrouwdheid maar brengen de kijker tegelijk van zijn stuk, want zien we wel wat we zien? En is het überhaupt wel zo prettig? We worden meegevoerd naar een dimensie waar het lichaam zichzelf ontstijgt, een metafysische wereld die raakt aan nachtmerries, oerangsten, oerbeelden die inspelen op het onderbewuste. Haar unieke symboliek is zowel diep ontroerend als ontwrichtend.

Het vroege werk dat hier in De Queeste wordt gepresenteerd is behoorlijk expressionistisch, misschien zelfs agressief, een explosie van kleur en materie. De kiemen voor haar huidige praktijk werden hier reeds gelegd, maar het is allemaal minder ingetogen, alsof de demonen eerst moesten worden uitgedreven om tot een meer serene beeldtaal te komen. Je zou kunnen zeggen dat haar werk geëvolueerd is van extravert, woest en ontremd naar gecontroleerd, ietwat verdoken wild.

Frauke Wilken bedient zich hiervoor van een breed palet aan media, waaronder fotografie, tekeningen, schilderijen en sculpturen die bestaan uit verschillende contrasterende texturen. Samen vormen ze een aaneensluitend verhaal, een netwerk van beelden die onderhuids verbonden lijken te zijn, als zijn het verschillende verschijningsvormen van eenzelfde wijdvertakt en steeds verder uitdijend wezen. Absoluut een kunstenares om te gaan ontdekken, ja zelfs in het verre Watou.


FLOATING AFFAIRS – Frauke Wilken, 2 feb tot 1 maart 2020 bij De Queeste Art, Watou (Abele)

Artist page Frauke Wilken bij De Queeste Art

Website van Frauke Wilken: https://www.frauke-wilken.de


Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X