Kunstenaars en inspiratie: de wondere wereld van Sofie Muller

Waar komt de inspiratie van kunstenaars vandaan?

Het blijft een enigmatisch gegeven, een beetje duister en mysterieus voor wie vol ontzag de innovatieve verwezenlijkingen van kunstenaars aanschouwt. Is er een scheppende gen die hen is aangeboren? Een afwijking misschien, zoals over het zicht- en verstandsvermogen van de impressionisten werd gesteld? Of beschikken ze over een bovenmenselijke, goddelijke gave?

Niet noodzakelijk. Van de kunstenaars die ik de laatste jaren mocht ontmoeten zijn er een groot aantal waarvan de inspiratiebron maar al te menselijk blijkt. Het werk van Jean-Marie Byttebier is een rechtreekse doorslag van de mijmeringen die uit zijn talrijke wandeltochten resulteren. Lode Laperre lijkt dan weer zijn inspiratie te halen uit wat hij zonet vervaardigd heeft, in een soort eindeloze lus, een eeuwige knoop. Denis le Gloire laat zich vrijelijk inspireren door (onder meer) Jackson Pollock…

Inspiratie hoeft niet vanuit een ingewikkeld procedé te komen.

Al is het soms evenmin vanzelfsprekend. Wie het atelier van Sofie Muller ooit bezocht zal het beamen: inspiratie kan voortkomen uit allerlei voorwerpen die men rond zich verzamelt. Sofie schuimt regelmatig rommelmarkten af, op zoek naar deze of gene voorwerp die haar aandacht trekt, die een specifieke emotie losweekt, of die haar op een of andere manier weet te boeien. Medische materialen, anatomische modellen, plastic poppen, chemische proefbuisjes of wetenschappelijke instrumenten, … ze hebben niettemin iets gemeen, gezien ze allen rechtstreeks of onrechtstreeks de mens centraal stellen, een stukje van de puzzel inhouden van wat de mens is, als psychologisch en spiritueel wezen, maar ook als wetenschappelijk studieobject. Tekenend voor een kunstenaar die constant op zoek is naar de dieperliggende motivaties achter de mens.

Je zou er makkelijkheidshalve van uit kunnen gaan dat de verzamelde voorwerpen in volstrekte chaos in het atelier en elders in het huis vertoeven. Maar niets is minder waar. Het lijkt alsof deze voorwerpen een natuurlijke plaats hebben ingenomen, een structuur vormen waarvan de logica enkel door Sofie zelf gekend is. In zekere zin vormen deze objecten, hoe divers ook, een geheel, een entiteit, met een kloppend hart in de vorm van een bijzondere ruimte in het centrum van het statige herenhuis, waar allerlei voorwerpen over het hele oppervlak van twee muren hebben postgevat, over verschillende verdiepingen schappen, en tussen deze twee muren, aan de voet van een gigantisch glasraam, een antieke Chesterfield sofa.

Ik beeld me Sofie graag in, mijmerend over een nieuw werk, of een nieuwe wending in haar werk, reflecterend over een probleem waar ze in de opbouw van een werk mee geconfronteerd wordt, een technische uitdaging om een specifieke emotie uit te beelden, wanneer haar oog plots valt op een van de voorwerpen waarmee ze zich omringt en die, zelf al heeft het geen ogenschijnlijk verband met het werk waar ze over mijmert, haar in een lichtflits op een gedachte brengt die haar vooruit helpt, een oplossing aanreikt. Ik beeld me graag in dat er een onaflatende wisselwerking is tussen de voorwerpen, de gedachtengang van Sofie en het werk waar ze op dat ogenblik op aan het werken is, een stil maar stimulerend gesprek waar steeds nieuwe inzichten en ideeën uit voortkomen.

Inspiratie… het komt vaak uit de onmiddellijke, fysieke leefomgeving van de kunstenaar…

 

Binnenkort kan je het atelier van Sofie Muller ook daadwerkelijk zien. Op uitnodiging van haar galerie Geukens & De Vil zal Sofie haar atelier tentoonstellen op Art Brussels. Een hele verhuis, maar het biedt de kunstminnaar alleszins een inkijk in de werkomgeving van een boeiende kunstenares.

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

4 Comments

  • Heel boeiend en wonderlijk. Al jaren heb ik een prentkaart met een schilderwerk van Sofie Muller. Haar werk blijft me boeien. Wanneer komt die tentoonstelling in Brussel?

   Post a Reply
   • Lut, dat is tijdens de kunstbeurs Art Brussels eind april, groetjes

    Post a Reply
    • Dankje ik hou het in t oog.

     Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X