Diptiek #1: Lysandre Begijn en Fia Cielen

In deze reeks laten we twee kunstenaars die op een of andere manier nauw verwant zijn aan het woord over elkaars werk. Kunstenaars werken veelal alleen, in het isolement van hun atelier. Door de focus te verleggen van hun eigen praktijk naar die van een verwante ander, nodigen we uit tot open vizier en verbinding. 

Lysandre Begijn over Fia Cielen: 

Fia Cielen, Crystal King, 2018

“Drie jaar geleden leerden we elkaar kennen, tijdens een duoshow in Gouvernement, Gent. We ontdekten de vele gelijkenissen in elkaars werk, en er groeide al snel een diepere band, het was duidelijk dat we elkaar vaker zouden zien. Er volgden een aantal sessies waarin we samen werk maakten op een groot, stevig blad papier, met diverse materialen als verf, spraypaint en elementen uit de natuur. Dat ging heel vlot en organisch, want beiden werken we heel procesmatig, zonder vooropgezet plan. 

“Ons inhoudelijke raakvlak concentreert zich rond de psychologie van Carl Gustav Jung – het is de gemeenschappelijke voedingsbodem waarop we teren: het opzoeken van het onbewuste, het creëren van een imaginaire wereld waarin universele oerbeelden, mythes en dromen figureren. Een grote affiniteit met het metafysische, als je het zo wil noemen, weg van de dagdagelijkse realiteit.

“Wat onze onderlinge verschillen zijn? Naar mijn aanvoelen speelt in het werk van Fia het tribale een grotere rol, de link met primitieve culturen en folklore. Zij werkt ook graag met elementen uit de natuur, waarbij het tactiele erg belangrijk is. Ze wil vooral de materialiteit ervaren van dieren, mineralen en planten, ze echt aanraken en dingen brouwen, zoals een alchemiste: werken met de sappen en sporen van zwammen, zoeken naar kristallisatieprocessen, spinnen een web laten weven… de processen uit de natuur maken een integraal deel uit van haar werk.

“In haar beelden ontwaar je steeds een dualiteit: ze zijn zowel aantrekkelijk als afschrikwekkend. Ze voeren je moeiteloos naar de schaduwkant van het zelf, naar onze oerangsten. Donker en licht, zwaarte en humor zijn gebalanceerd aanwezig. Het zijn representaties van een archetype, ze verenigen fascinatie en angst, een tweeledigheid die je ook in het leven zelf vindt. 

“Kortom, fascinerend werk van een fascinerende vrouw. Wij zijn heel complementair, als yin en yang. Fia is een nachtraaf, die ’s nachts de nodige rust vindt om tot een dieper iets te komen, ik laad me het liefst op aan het ochtendlicht. Ik kan goed praten, zij kan goed schrijven. We hebben weinig woorden nodig en kunnen goed in stilte samenwerken – zulke vriendschappen zijn zeldzaam en kostbaar in het leven. Ik koester daarom onze band.”

Fia Cielen over Lysandre Begijn:

Lysandre Begijn, Vixen Voice, 2018

“Ik hou enorm van het werk van Lysandre. Er zit veel eigenheid in waardoor het erg herkenbaar is. Dat apprecieer ik in een kunstenaar. Haar kleurgebruik is bijvoorbeeld fantastisch, daar kan ik nog wat van leren. We werken allebei rond maskers – je kunt dit interpreteren als: het menselijke gezicht verstoppen achter een primitieve wildheid. Of: de primitieve wildheid die in elk van ons zit zo weer naar de voorgrond brengen. Het is als het ware een toestemming om het wildere los te laten, het verstopte, het onderdrukte. Het weekt een transformatie los die ons brengt naar rauwere en primitievere regionen.

“We hebben inderdaad allebei een grote interesse in Jung en het onderbewustzijn, maar verwerken dit anders. Lysandre maakte een interessante evolutie door van schilderkunst naar sculptuur en installatie. Ze werkt met diverse materialen zoals tribale stoffen, een slaapzak, een kledingstuk. Deze drapages met textiel zorgen voor een dynamiek die me enorm aanspreekt. Er werd een boeiende laag toegevoegd aan haar werk en ik ben benieuwd wat hierna nog zal volgen.

“Net zoals bij mij balanceert de sfeer in haar werk op de rand tussen de realiteit en andere werelden. We zien rauwe emoties, angst en tristesse. Terwijl het bij mij om monsterlijke wezens gaat, hebben haar beelden ook een grappige lichtvoetigheid. Het is allemaal wat minder duister. Lysandre vindt een hele mooie balans tussen emoties en atmosferen.”

www.fiacielen.com
www.lysandre.be


Ontdek het ook, net als talrijke andere boeiende kunstenaars, in TheArtCouch Magazine!

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X