“Old Masters”, de intrigerende beeldwereld van Luca Monterastelli bij Keteleer Gallery

Vandaag opent de solotentoonstelling Old Masters met werk van Luca Monterastelli bij Keteleer Gallery in Antwerpen. Ik ontmoette de kunstenaar reeds in 2017 ter gelegenheid van zijn tentoonstelling bij Deweer. Het viel me op hoe doordacht hij in zijn kunst twerk gaat, ondanks de spontaan lijkenende uitvoering van zijn beeldhouwwerk. Tijd om even terug te blikken op deze ontmoeting, en om te gaan kijken naar zijn nieuwe expo:

“Luca Monterastelli, werd een aantal jaar terug door de artistiek directeur van het MIArt getipt als een van de beste 5 Italiaanse kunstenaars onder de 40 jaar. Hij zorgt bij Deweer alleszins voor een openbaring.

Niet bij eerste oogopslag, moet ik toegeven. De monumentale werken van gewapend beton bieden de kijker meer vragen dan antwoorden. Dat mag, maar zonder de uitleg van Gerald Deweer en Sofie Crabbé, en van de kunstenaar zelf, zou ik mijn tijd met de sculpturen wellicht in een staat van verstomming en onbegrip hebben doorgebracht. De beelden zijn imposant, zonder meer, en hebben daardoor wel een impact, maar welk verhaal brengen ze?

Blijkt dat de beelden wel degelijk een coherent en lineair verhaal vertellen. Het werk van Luca is er in het algemeen op gericht om de menselijke aard te doorgronden. In de staande werken bij Deweer onderzoekt hij een deelaspect hiervan: hoe de mens zich verhoudt tot een ideologie –in de brede zin van het woord, met inbegrip van geloof, dictatuur en neveneffecten als macht en autoriteit.

Elk beeld verbeeldt een specifieke ideologie, maar waar de eerste beelden nog ongehavend zijn, of alvast onschendbaar lijken, vertonen ze in de loop der beelden meer en meer schade, schrammen, tekenen van verval, tot ze in een opwelling van iconoclasme hardhandig verminkt worden –behalve de sokkel dan, het is Luca opgevallen dat bij het neerhalen van standbeelden van dictators de sokkels nagenoeg steeds onaangetast blijven.

Met dit uitgangspunt in het achterhoofd is het makkelijker om de symboliek in de beelden van Luca te begrijpen. De geometrische vormen in The 21st Century Shine Bright verwijzen bijvoorbeeld naar de architectuur van totalitaire regimes; de Christelijke figuur met aureool die doorheen de kunstgeschiedenis ontelbare malen opduikt, wordt hier zonder het gezicht van Christus afgebeeld, een aanklacht tegen de holheid van religie, en van propaganda in het algemeen. Zo balanceren de werken steeds tussen verwijzingen naar concrete gebeurtenissen en een meer universele, theoretische bevraging van het thema.

De serie vormt dan ook een grondige studie van een maatschappelijk fenomeen. De aanvankelijk onweerstaanbare lokroep van een ideologie die langzamerhand aan aantrekkingskracht verliest, tot in het absurde haar grote –holle- gelijk verdedigt en uiteindelijk onder druk van de bevolking wordt vernietigd… Het is een gekend verhaal, dat wel, maar op deze manier uitgebeeld biedt het toch nieuwe perspectieven, en nieuwe vragen…”

(het artikel hierboven betrof de reeks die in 2017 te zien was bij Deweer. In de huidige tentoonstelling worden andere werken getoond, niettemin blijft de grondslag van het werk van Luca ongewijzigd. Ontdek hier enkele beelden van de huidige expo: )


PRAKTISCH:
De expo Old Masters met werk van Luca Monterastelli loopt van 5 september tot 18 oktober bij Keteleer Gallery, Antwerpen. Klik hier voor alle info.

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X