Een bijzondere inkijk in de ateliers van negen Belgische kunstenaars

Bestaat er een plek die meer tot de verbeelding spreekt dan een kunstenaarsatelier? Wat mij betreft niet. Wie de kans krijgt om regelmatig op bezoek te gaan bij kunstenaars, in hun natuurlijke habitat, daar waar de werken vorm krijgen, zoniet ontstaan, beseft al gauw dat om de kunst van een kunstenaar te verstaan het niet volstaat om hun werk in een vaak steriele ruimte te zien hangen of staan, om het te begrijpen. Je moet tot de kern van hun praktijk doordringen. En vaak kan dit enkel door ze over hun werk te horen spreken op de plek zelf waar het artistieke proces, het moment van creatie, plaats vindt. Letterlijk.

In die zin inspireert de ruimte niet enkel de kunstenaar, maar ook wie er in vertoeft en de tijd neemt om te luisteren. Om na te denken over de essentie van creatie, van het scheppen. In zekere zin: over de oorsprong van alles.

Sinds we met TheArtCouch begonnen hebben we reeds tientallen kunstenaars bezocht in hun atelier. De verslagen van deze bezoeken zijn te vinden in TheArtCouch Magazine, dat vorig jaar voor het eerst verscheen. Doorheen de artikels krijg je inzage in hoe kunstenaars denken, hoe en waarom ze doen wat ze doen. Hun ruimtelijke denkwereld zit intrinsiek vervat in de woorden, maar krijg ze nooit helemaal in beeld. Daarom zochten we online naar reportages, interviews en sfeerbeelden van kunstenaars in België, die we al dan niet reeds hebben ontmoet (indien niet staan ze steevast op ons lijstje). Sommig materiaal is al een paar jaar oud, maar blijft relevant. Geniet even mee:

Sofie Muller

Hoewel je voelt dat, overal waar je kijkt, het hele herenhuis bezield is van en met haar werk, en de objecten die haar ertoe inspireren, gebeurt het echte werk in het atelier achter het huis. Hier ook omringt Sofie Muller zich met objecten en materialen die haar aandacht op dat ogenblik, voor de reeks waar ze aan werkt, nodig heeft, en die ze vaak mixt met een rijk palet aan innerlijke beschouwingen. Zuiver gevoel tot een veelvuldige macht verheven:

(een artikel over het werk van Sofie Muller verscheen in #1 van TheArtCouch Magazine)

Hans Vandekerckhove

Ook het atelier van Hans Vandekerckhove bevindt zich achteraan de woonplaats, al is het er op de gelijkvloers ruimschoots even comfortabel als in een woning. De actie speelt zich af op de bovenverdieping, maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de nabijheid van een rustplek beneden hemzelf en zijn artistieke praktijk juist ademruimte biedt:

(een artikel over het werk van Hans Vandekerckhove verscheen in #1 van TheArtCouch Magazine)

Ine Lammers

De poes die ligt te soezen, de kunstenaar die druk experimenteert en componeert. Sommige beelden uit de video zouden zo op een hoes van een album van Carole King kunnen prijken. Al blijkt studie even belangrijk dan praktijk. Een gezellige sfeer, al komt het werk dat er uit voortkomt soms onrustwekkend over. Daar ligt misschien wel (een deel) de oorsprong van de spanning in haar werk, het contrast tussen een rustige omgeving en een onstuimig gevoelsleven:

(een artikel over het werk van Ine Lammers verscheen in #2 van TheArtCouch Magazine)

Bendt Eyckermans

Het werk van Eyckermans is geïnspireerd op zijn directe omgeving, gebeurtenissen die hij in zijn leven ziet, of meemaakt. Maar het feit dat zijn atelier zich bevindt in de ruimte waar ook zijn grootvader kunst maakte, en waarvan de erfenis fysiek nog overal aanwezig is, zal zeker ook van invloed zijn op zijn werk.

Berlinde De Bruyckere

Haar werk heeft wereldwijde uitstraling, ze zit bij een van de meest toonaangevende kunstgalerijen ter wereld (Zwirner), niet verbazend dat haar atelier meer weg heeft van een (weliswaar kleinschalige) fabriek, met talrijke medewerkers die ijverig aan het werk zijn. Niettemin blijft haar kunst intiem, in zekere zin, toegankelijk, maar besloten tot haar innerlijke artistieke uitingsdrang. Het blijft ontzettend boeiend:

Johan Tahon

Een kunstenaarsatelier hoeft niet noodzakelijk comfortabel te zijn. Integendeel. De tijd waarin kunstenaars als Picasso en Modigliani in de Bateau Lavoir in erbarmelijke omstandigheden hun kunst beoefenden, is niet noodzakelijk ver weg…

Joelle Dubois

Om kunst te maken hoef je niet noodzakelijk veel plaats te hebben. De innerlijke denkwereld is vaak wijds genoeg. Het perceptievermogen van de maatschappij biedt soms voldoende ruimte. Een Bureau, een stoel, en veel verbeelding. Zo kan het ook:

(een artikel over het werk van Ine Lammers verscheen in #4 van TheArtCouch Magazine)

Sam Dillemans

Sommige kunstenaars hebben dan weer veel ruimte nodig, al was het maar omdat ze hun kunstenaarspraktijk afwisselen met lichamelijke oefening. In het geval Sam Dillemans: boksen. Een vreemde combinatie misschien, maar in het geval van Sam lijkt het perfect zinvol. Kunst als vorm van leven, leven als vorm van kunst:

(een artikel over het werk van Ine Lammers verscheen in #1 van TheArtCouch Magazine)

Daniela Chirion

Kunst en muziek, het valt op hoe sterk de plastische vorm bij veel kunstenaars vorm krijgt met het auditieve aspect ervan. Misschien zijn beide wel inwisselbaar, net als massa en energie. Bij sommige kunstenaars lijken de ruimte waarin ze kunst maken en hun kunst die erin geschapen wordt evenzeer inwisselbaar. Als in een magische, fundamentele formule.

(een artikel over het werk van Daniela Chirion verscheen in #2 van TheArtCouch Magazine)


Blijf ons volgen voor meer ontdekkingen!

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

1 Comment

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X