à peu près, nieuw werk van DD Trans bij Galerie De Wael 15, Antwerpen

An ode to life, real life, which can almost always be dark and light at the same time“, schrijft Els Wuyts in haar voorwoord voor de nieuwe catalogus van het werk van Frank Tuytschaever, alias D.D.Trans. Het is treffend uitgedrukt voor de complexiteit in het werk van Frank, en hoe bedrieglijk de ogenschijnlijke eenvoud ervan wel kan zijn. Het tovert onontkoombaar een glimlach op je gezicht, door het onverwachte waar je mee geconfronteerd wordt, de vaak ludieke kijk op de allerbanaalste en herkenbare zaken waar we ons mee omringen. Maar het is zelden of nooit vrijblijvend: er schuilt een fundamenteel kritische noot in de manier waarop hij deze objecten herdenkt, een uitnodiging om niets als vanzelfsprekends aan te nemen, om wat we voor waar aanschouwen in vraag te stellen.

Hiermee vormt het werk wel degelijk een ode aan het leven: maar dan een leven dat zich ook buiten ons klassieke waarnemingsveld lijkt af te spelen. Een uitgebreider leven.

In zekere zin is de werkwijze rebels: het afwijken van de geijkte paden waarop we objecten percipiëren en benoemen. Is het niet per slot van rekening hoe de mensheid tot communicatie komt: door een consensus te bekomen over hoe dingen eruit zien, waar ze toe dienen, de finaliteit ervan? Ze op uniforme manier te kunnen duiden? Misschien bestaan er wel andere manieren om dingen te zien, maar moeten we, om dit te doen, ons ontdoen van vastgeroeste patronen in onze hersenen.

Dit doet D.D. Trans, door te interveniëren in de essentie van de objecten zelf. De kunstenaar schept geen object, hij schept een nieuwe manier om naar het object te kijken, het te verstaan. In zekere zin schept hij hiermee een geheel nieuwe, parallelle wereld…

 Photo’s: david samyn, jelle ameye
Gallery picture: courtesy Gallery De Wael 15


à peu près, de tentoonstelling met nieuw werk van D.D. Trans, loopt van 14 maart tot 18 april bij Galerie De Wael in Antwerpen. Klik hier voor alle info!

Author: Frederic De Meyer

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pin It on Pinterest

Deel dit artikel op

X